Vychází kniha Marketingová komunikace v místě prodeje

pondělí, 8. ledna 2018, 07:30 Aktuality, Marketing MediaGuru

Na knižních pultech je k dostání nová kniha o marketingové komunikaci v místě prodeje.

Na knižních pultech se na sklonku loňského roku objevila nová publikace Marketingová komunikace v místě prodeje, která mapuje oblasti POP komunikace a shopper marketingu. Jejím autorem je Daniel Jesenský s týmem spoluautorů.

Kniha se zabývá in-store komunikační problematikou na úrovni značek, sortimentních kategorií i celých prodejních prostředí, dále pak nákupním chováním, tvorbou, implementací a vyhodnocováním účinnosti komunikace v místě prodeje. Kniha je pojata prakticky, zároveň však vychází z mnoha děl a výzkumů z celého světa.

Autoři se postupně věnují vymezení a funkcím in-store komunikace v kontextu komerčních komunikací, shrnují souvislosti s nadřazenými disciplínami shopper marketingu a category managementu a zabývají se nákupním chováním, rozhodováním a impulzivitou, jejichž pochopení stojí v pozadí tvorby a implementace komunikačních aktivit v místě prodeje. V knize jsou dále podrobně shrnuty atributy funkčnosti POP aplikací z pohledu jejich umísťování a multisenzorických vlastností. Na závěr jsou prezentovány strategie a metody výzkumu a moderní přístupy, trendy a technologie, které se v předmětných oblastech uplatňují.

Publikaci Marketingová komunikace v místě prodeje vydalo nakladatelství Grada.

-stk-