Vydavatelé zapojují redaktory do distribuce novin

pátek, 5. ledna 2018, 13:45 Tisk MediaGuru

Nejvíce zasaženy jsou deníky s významným zastoupením předplatitelů – Deník a Hospodářské noviny.

Redaktor Hospodářských novin Jaroslav Kramer, foto: twitterový účet J. Kramera

Redaktor Hospodářských novin Jaroslav Kramer, foto: twitterový účet J. Kramera

Výpadky v distribuci předplacených novin nutí vydavatele zapojit vlastní řešení, jak noviny ke čtenářům doručit. Týká se to především těch vydavatelů, u nichž předplatné představuje významnou část celkového prodaného nákladu. Absolutně nejvíce předplatitelů má regionální Deník, z pohledu procentuálního podílu je předplatné klíčové pro Hospodářské noviny. Důležité zastoupení mají předplatitelé i ve struktuře prodejů deníku Právo a titulů skupiny Mafra.

Hlavním důvodem nedoručených předplacených novin je nedostatečný počet doručovatelů společnosti Mediaservis, která od nového roku společně s PNS distribuci zajišťuje. Podle našich informací se nedostává asi 500 doručovatelů. Vydavatelé se proto snaží alespoň částečně tyto chybějící síly nahradit vlastními silami.

Do roznosu pátečních Hospodářských novin se zapojilo až dvacet redaktorů z newsroomu, editoři i vedení redakce včetně šéfredaktora. Noviny roznášejí i další pracovníci mediální společnosti Economia. Páteční vydání roznesli na 556 adres. „Doručena byla valná většina. V každých novinách je osobní dopis šéfredaktora, ve kterém vysvětlujeme, co se děje a proč dostávají noviny netradičním způsobem. Lidé rozváželi jak auty, tak MHD. Veřejnou dopravou jela více než polovina ‘kolportérů‘. Kromě Prahy jsme doručovali i Kladno a Pardubice,“ řekl MediaGuru.cz ředitel redakcí Economie Vladimír Piskáček.

Uvědomuje si přitom, že příliš dlouho redaktoři kolportérskou práci vykonávat nemůžou. Proto se Economia snaží situaci řešit náborem brigádníků, kteří by po dobu, než se vyřeší personální nedostatek na straně doručovatele, jejich činnost suplovali. Economia ale zároveň znovu začala jednat s Českou poštou, původním distributorem předplatného. Právě nová cenová politika, konkrétně zdražení služeb, vedla vydavatele ke změně distributora.

Na rozvozu regionálního Deníku se už několikátý den podílí 150 lidí, kteří pracují v redakcích vydavatelské skupiny Vltava Labe Media. S roznáškou ale pomáhají i další zaměstnanci VLM. Deník vychází v 70 mutacích po celé České republice, redaktoři tak noviny roznášejí i do malých a vzdálených vesnic. „Vstávají před pátou ráno a dlouho do noci pak dělají noviny. Ukazují velkou loajalitu značce Deník,“ uvedl generální ředitel VLM Vít Nantl.

Zdroj: ABC ČR

Zdroj: ABC ČR

Zaměstnance do rozvozu novin zapojila také mediální skupina Mafra. Zaměstnanci a jejich příbuzní mají roznášet výtisky novin především v regionech, má jít o desítky lidí.   

Vydavatelství Borgis řeší problém nedoručování výtisků deníku Právo každodenním kontaktem  se svými předplatiteli. „V tom s námi úzce spolupracuje provozní tým České pošty, která  kmen předplatitelů spravuje. Samozřejmě jsme také v kontaktu s distribuční společností, která tuto situaci způsobila,“ přiblížila Stanislava Zajícová z útvaru vnějších vztahů. 

Informační linky, na které se čtenáři obracejí, jsou přetíženy. Nárůst počtu volajících je ve stovkách procent oproti běžnému průměru. Kolik z celkového prodaného nákladu předplacených novin se nedoručí, vydavatelé nezveřejňují. Odhad hovoří o 20 procentech z celkového nákladu předplacených novin. Těch je 250 tisíc kusů denně.

Počet předplacených výtisků (ks), říjen 2017

předplatné X/2017
Deník 82 671
MF Dnes 74 800
Právo 30 872
Hospodářské noviny 19 370
Lidové noviny 17 688
Blesk 9 102
Sport 3 289
Aha! 503

Zdroj: ABC ČR

Krizová situace by se mohla uklidnit zhruba do 14 dnů. Pesimističtější scénáře ale mluví až o měsíci či delším období. Jedinou možností řešení této situace se zdá být dobudování sítě Mediaservisu. Česká pošta už svoji síť doručovatelů předplacených novin rozpustila, musely by se hledat kapacity stávající sítě České pošty i pro rozvoz novin.

-mav-