Pro doručování předplacených novin chybí asi stovka lidí

úterý, 20. února 2018, 13:05 Tisk MediaGuru

PNS a Mediaservis věří, že síť doručovatelů bude kompletní do konce února.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Společnosti PNS a Mediaservis se dále snaží vyřešit situaci na trhu distribuce předplacených novin. Některé doručovací trasy se totiž nadále potýkají s nedostatkem doručovatelů. V polovině února chyběla asi stovka doručovatelů. Podle PNS mají být ale problémy v menším rozsahu než na začátku roku.

„Problematickými regiony, byť dnes v mnohem menším rozsahu, jsou sever Moravy, část východních Čech, část středních Čech a některé doručovací trasy v Praze a Brně. Jde však celkem o 2 % ze všech předplacených novin a počty nedoručených předplacených deníků se každým dnem zmenšují," přiblížil mediální zástupce PNS Vít Kurfürst.

Nedostatky v doručování jsou regionálně rozloženy po celém území České republiky. V nejsložitějších oblastech i nadále pokračují náborové kampaně. „Věříme, že poslední neobsazené doručovací trasy se podaří vyřešit do konce února 2018," říká PNS. 

Vydavatelé stále informují čtenáře o možných výpadcích předplacených novin a nabízejí čtenářům kompenzace. Velmi pravděpodobně tím ale nezabrání úbytku předplatitelů. 

Předplatné denního tisku je od začátku roku 2018 společným projektem společností PNS a Mediaservis, kdy PNS zajišťuje distribuci denního tisku na předávací místa, kde si noviny přebírají pracovníci společnosti Mediaservis k vlastnímu doručení do schránek předplatitelů. Po kolapsu na začátku roku začala PNS vypomáhat s najímáním doručovatelů a s vybudováním doručovatelské sítě. „Cílem je stabilizovat a ‚zpevnit‘ síť doručovatelů tak, aby byla plně funkční a stala se dobře fungující částí logistiky předplatného tisku," uvedla PNS. Nový komunikační systém má vydavatelům umožnit rychle řešit místní výpadky a stížnosti předplatitelů.

-mav-