Chceme Stream.cz posunout do většího mainstreamu

pondělí, 26. března 2018, 07:40 Internet & Mobil Martina Vojtěchovská

Naše úsilí směřuje k tomu, aby každý v Česku věděl, co je Stream.cz, říká manažer provozu Filip Vážanský.

Filip Vážanský, foto: Stream.cz

Filip Vážanský, foto: Stream.cz

Od konce loňského roku má Stream.cz nové vedení. Řídí ho Daniel Strejc a Filip Vážanský. Odešli někteří tvůrci a Stream.cz se autorsky a personálně proměnil. O této změně a o cílech „nového Streamu“ jsme mluvili s Filipem Vážanským, manažerem provozu.

Před koncem roku se zcela změnilo vedení Streamu. Jaká je teď aktuální situace z hlediska personálního obsazení?

V prvé řadě jsme se museli vyrovnat se situací, která nastala, a museli jsme doplnit redakci Streamu. To se nám podařilo velmi rychle, během jednoho měsíce. V tuto chvíli je redakce kompletní, ještě očekáváme příchod dvou lidí.

Jak se tato autorská proměna odrazí na nabídce pořadů, které Stream.cz produkuje?

Pro pochopení celé věci přiblížím to, jak jsme postupovali. Vycházeli jsme z celkové produkce Streamu a s každým z autorů jsme debatovali o tom, jak s danými pořady pracovat dál. Řešili jsme, jestli pořady neběží příliš dlouho, jestli nejsou obsahově vyčerpané, případně, jak je lze dál rozvíjet. Výsledkem je, že dál pokračují například pořady Fenomén, Krvavá léta, S kuchařem u plotny, Meziplyn, Benzínové hlavy Honzy Koubka, Minuta módy, Geniální, ale... nebo Darwinovy ceny.

U dalších pořadů jsme se rozhodli, že by bylo dobré je posunout, a to i z důvodu celkové strategie Streamu vytěžit víckrát to, co se na Streamu vyrobí. To znamená, abychom naše pořady mohli pouštět na Televizi Seznam nebo na webech, které pod Seznam.cz patří. Proto jsme některá témata ponechali, ale uvedeme je ve zcela nové podobě. Jedná se například o Výlety do minulosti s Alešem Ulmem, HitStory s Honzou Dědkem a další.

A třetí okruh pořadů představuje ty, které už připravila nová redakce. Jde o pořady Sladká tečka, kterým provází cukrářka Daška Malá, pořad U stánku s Hugo Hromasem, který mapuje fastfoodovou kulturu v Česku, připravuje se pořad o psech s Pavlou Dostálovou, dále pořad Street Steps nebo Jak ušetřit s Adélou Elbel. Tyto pořady nasazujeme na jaře.

Kolik tedy z těch pořadů, které Stream.cz dosud nabízel, je nahrazeno novými, případně kolik jich zbylo z těch původních?

To je těžké říci. Na Stream.cz se dají najít všechny pořady, které se produkovaly, ale pro představu: letos na jaře a v létě představíme asi 10-15 nových pořadů.

A kolik pořadů aktuálně vyrábíte?

Je to kolem dvaceti pořadů.

Premiéry nových pořadů Stream.cz 

BŘEZEN

  • Sladká tečka (Daška Malá)
  • Jak ušetřit (Adéla Elbel)
  • Vrtáci při práci

DUBEN

  • Výlety do minulosti (Aleš Ulm)
  • HitStory (Honza Dědek)
  • Swajp 2.0
  • U stánku (Hugo Hromas)
  • Street Steps (J.K. Sanchez)

KVĚTEN

  • Jaký pán, takový pes (Pavla Dostálová)

Z hlediska výroby zachováváte intenzitu tvorby pořadů tak, jak byla dosud nastavena, nebo ji upravujete?

Tvorba Streamu je rozdělená na dvě části – seriálovou část, která patří pod Dana Strejce, a potom na krátké formáty. I letos přineseme větší hrané seriály, které mohou nést charakteristiku televizních seriálů. Je to otázka na Dana Strejce. Pokud jde o kratší videa, tak kvantitativně jde o stejný počet, ale naším cílem je rozšířit cílovou skupinu lidí, kteří Stream sledují. Chceme jít do většího mainstreamu, ale to neznamená, že bychom zanevřeli na formáty, které jsou řekněme víc veřejnoprávní jako například Krvavá léta.

Ještě k těm původním tvářím Streamu. Už se tedy neobjeví pořady Romana Vaňka, jak to bude s Jankem Rubešem, Adamem Gebrianem a Luďkem Staňkem?

Roman Vaněk odešel, Janek Rubeš se přesunul do Seznam TV. Jeho pořad vyrábí produkce Televize Seznam, ale protože vzájemně spolupracujeme, tak se jeho pořad bude objevovat i na Streamu. Pokud jde o Adama Gebriana, je aktuálně dlouhodobě v zahraničí, ale jeho další působení na Stream.cz je stále otevřené. V případě Luďka Staňka jsme se shodli na tom, že jeho Pořad se po 110 odvysílaných dílech dostal do stadia, kdy se těžko vymýšlí něco nového.

Bude pokračovat Kancelář Blaník?

V neděli 8. dubna nasazujeme onlinovou premiéru filmu Prezident Blaník, což je celkem rychle po premiéře v kině. O dalších dílech Kanceláře Blaník jsme se ale zatím nebavili.

A o seriálu Autobazar Monte Carlo?

I to je otázka na Dana Strejce. Osobně si myslím, že Daniel bude chtít přivést nové seriály s novými tématy.

Kdybyste měl charakterizovat „nový“ Stream.cz, čím se bude lišit od předcházejícího?

Jak už jsem naznačoval, chceme především rozšířit cílovou skupinu, distribuční kanály a budovat značku Stream.cz tak, aby každý v Česku věděl, co je a co produkuje.

Myslíte si, že se Stream.cz zaměřoval jen na určitý segment lidí a že byl uzavřený pro některé skupiny populaci?

Jsem přesvědčen o tom, že cílová skupina lidí, která na Stream chodila, nebyla tak široká.

Odrazí se to i v žánrových preferencích Streamu v novém období?

Je to v tuto chvíli otevřené. Chceme se dotýkat všech myslitelných žánrů a přinášet vše, co lidi zajímá.

Spolupráci Stream.cz s platformou Obbod nelze do budoucna vyloučit.

Filip Vážanský, Igor Kalaš

Už loni jste uvedli, že chcete rozvíjet obsah Stream.cz na dalších platformách a zmínil jste to i v úvodu rozhovoru. Jaké další možnosti se vám nabízejí vedle Televize Seznam a webu proženy.cz případně dalších webů, které pod Seznam.cz spadají?

Je to skoro jako všude jinde. Máme mobilní aplikaci, svoji HbbTV aplikaci, část našeho archivu je v nabídce O2 TV. Jde nám i o větší zásah na sociálních sítích.

Můžete všechny pořady, které vyrobí Stream, použít do vysílání Televize Seznam?

Snažíme se, abychom všechny nové pořady vytěžili na všech dostupných platformách Seznam.cz.

Je možné uvažovat o spolupráci Streamu a platformy Obbod, ze které přišel Daniel Strejc?

Vztahy s Obbodem jsou díky Danovi dobré, a proto vzájemnou spolupráci do budoucna nevylučujeme.

Doplňuje Igor Kalaš, obsahový ředitel Seznam.cz: Spolupráce do budoucna možná je. Nepracujeme teď na něčem konkrétním, ale nelze vyloučit, že do budoucna společně něco nevytvoříme.

Může jít i o majetkové propojení?

Igor Kalaš: To v tomto momentě není na stole.

Zmínili jste zájem rozšířit cílovou skupinu. Jaké návštěvnosti byste chtěli dosáhnout?

Sledovanost není jediným kritériem. Musí nám to dávat smysl v celkové koncepci Streamu. Byl bych rád, kdyby všichni v Česku věděli, co je Stream.cz a z čeho se skládá. A pokud nějaký pořad nebude mít obrovskou sledovanost, ale bude se o něm dobře mluvit, nebo bude skvěle zaplacený, tak je to pro nás stejně důležité.

Filip Vážanský

Manažerem provozu Stream.cz je oficiálně od ledna 2018. Před tím tři roky zastával pozici výkonného ředitele TV Óčko. Zkušenosti má také z Metropol TV, kde byl vedoucím oddělení self promotion a grafiky.