Evropští vydavatelé požadují úpravy ePrivacy

středa, 7. března 2018, 11:15 Tisk MediaGuru

Padesát evropských vydavatelských organizací upozorňuje na rizika spojená s přijetím stávajícího návrhu nařízení ePrivacy.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Evropské vydavatelské asociace vydavatelů časopisů EMMA a vydavatelů novin ENPA s řadou národních vydavatelských asociací včetně tuzemské Unie vydavatelů zveřejnily otevřený dopis evropským a národním politikům. Žádají, aby politici při projednávání návrhu nařízení ePrivacy vzali v úvahu všechny možné negativní důsledky, které by nařízení mohlo mít na evropský digitální trh a jeho další rozvoj, zejména pak na oblast digitálního publikování zpravodajského a dalšího tiskového obsahu.

V dopisu upozorňují na hlavní nebezpečí vyplývající z návrhu nařízení, které se týká nezávislého měření provozu webových stránek prostřednictvím cookies. Toto měření je předpokladem realizování cílené reklamy a příjmů vydavatelů z digitálního publikování obsahu prostřednictvím reklamy.

„Obáváme se, že současné návrhy by nenabízely účinnou ochranu spotřebitelům, ale posílily by již tak dominantní hráče v datové ekonomice; ohrozily by rozvoj evropských start-upů a inovativních společností, online reklamy, telekomunikačních operátorů a dalších odvětví; a podkopaly by zásadní úlohu tisku a médií v evropském demokratickém životě,“ stojí mimo jiné v dopise.

Rada Evropy a Evropský parlament v současné době projednávají návrh nařízení o ochraně soukromí na jednotném evropském digitálním trhu, které je také známo jako nařízení o ePrivacy. Nařízení má specifikovat a v řadě případů prohlubovat regulaci ochrany osobních dat, kterou se zabývá také všeobecné nařízení o ochraně osobních dat v EU známé jako GDPR, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018.

K dopisu se připojilo přibližně 50 různých organizací. Signatářem se spolu s většinou národních vydavatelských asociací evropských zemí stala také Unie vydavatelů.

Plné znění dopisu vydavatelů

Evropa si nemůže dovolit propást datovou revoluci

Datová ekonomika je pilířem budoucího růstu, vytváření pracovních míst a sociálního pokroku. Podle Evropské komise se hodnota evropské datové ekonomiky má zvýšit z 285 miliard eur v roce 2015 na 739 miliard eur v roce 2020. Spotřebitelé a občané budou získávat pozitivní zkušenosti s inovativními výrobky a službami a snad budou mít prospěch ze silných záruk jejich práv a soukromí. Big Data také poskytnou vládám a úřadům příležitost zlepšit podobu návrhů a efektivitu veřejných politik.

V roce 2016 Evropská komise vstoupila na tuto cestu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které má vstoupit v platnost dne 25. května 2018, a to jak s cílem zvýšit práva jednotlivců, tak zjednodušit regulační prostředí, aby se zlepšily podnikatelské příležitosti.

Zaručení soukromí je zásadní podmínkou pro zachování důvěry občanů v digitální technologie.

Podepsané společnosti a organizace se domnívají, že důvěrnost elektronických komunikací a ochrany osobních údajů je v podstatě nespornou věcí; chtějí, aby tyto základní zásady byly poskytnuty v rámci dynamického a inovačního ekosystému vyváženým rámcem prospěšným jak pro evropské občany, tak pro digitální hráče.

Přesto navrhované nařízení o ePrivacy, o kterém nedávno hlasoval Evropský parlament, a v současné době je projednávají členské státy, nedosáhne žádného z těchto cílů.

Obáváme se, že současné návrhy by nenabízely účinnou ochranu spotřebitelům, ale posílily by již tak dominantní hráče v datové ekonomice; ohrozily by rozvoj evropských start-upů a inovativních společností, online reklamy, telekomunikačních operátorů a dalších odvětví; a podkopaly by zásadní úlohu tisku a médií v evropském demokratickém životě.

Ve skutečnosti současný návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích:

 • poskytuje globálním hráčům preferenční zacházení pro shromažďování a zpracování dat, zejména lokalizačních dat. Údaje shromážděné prostřednictvím zařízení a operačních systémů by byly považovány za méně citlivé než údaje související s evropskými komunikačními sítěmi, a to bez jakéhokoli odůvodnění a bez ohledu na účinnou a konzistentní ochranu spotřebitele;
 • odmítá příležitost, nyní garantovanou GDPR, zpracovávat data s odpovídajícími zárukami, jako je oprávněný zájem, další kompatibilní zpracování a statistické účely;
 • nezohledňuje komplexní hodnotový řetězec digitální reklamy a její rychlý vývoj;
 • oficiálně přenáší správu sledování cookies na rozhraní procházení, čímž znemožňuje uživatelům internetu s plným uvědoměním rozhodnout o vztahu, jaký chtějí udržovat s každou webovou stránkou. Toto opatření by vytvořilo velkou nevýhodu pro nově vznikající společnosti a snížilo by jejich schopnost shromažďovat příjmy z reklamy s cílenými a relevantními zprávami. Snížilo by to možné investice do kvalitního žurnalismu v celé Evropě, což by zabránilo tiskovým vydavatelům a médiím budovat důvěryhodný vztah se svými čtenáři a uvádět na trh svůj redakční obsah;
 • blokuje evropské technologické podniky a začínající podniky na domácím trhu.
 • zaměřuje se na specifické technologie, jako je stroj - stroj, aniž by prokázal takovou potřebu, zatímco regulace by měla být co nejvíce technologicky neutrální;

Vyzýváme evropské a vnitrostátní politiky, aby přezkoumaly návrh nařízení o ePrivacy. Evropský jednotný digitální trh si zaslouží něco lepšího než regulaci s masivními a nekontrolovanými vedlejšími účinky. Potřebuje pravidla, jasné a jednoduché definice, oddělující osobní a neosobní, s důsledným a horizontálním prováděním, aby byla zaručena ochrana jednotlivců a rozvoj evropského digitálního ekosystému.

Signatáři

 • AIKAKAUSMEDIA (The Finnish Periodical Publishers’ Association, Finsko)
 • ALEJ (Association Luxembourgeoise des Editeurs de Journaux, Lucembursko)
 • ARI (Asociacion de Revistas de Information, Španělsko)
 • Asociácia vydavatel’ov tlače (The Slovak Press Publishers’ Association, Slovensko)
 • Associaçao Portuguesa de Imprensa (Portuguese Press Association, Portugalsko)
 • Athens Daily Newspaper Publishers Association (Řecko)
 • BDZV (Federal Association of German Newspaper Publishers, Německo)
 • BFM TV (Francie)
 • Bouygues Telecom (Francie)
 • CEPI (European Coordination of Independent TV Producers, Belgie)
 • Criteo (Francie)
 • Danske Medier (The Association of Danish Media, Dánsko)
 • Deutsche Startups (Německo)
 • EMMA (European Magazine Media Association, Brusel)
 • ENPA (European Newspaper Publishers’ Association, Brusel)
 • EPC (European Publishers Council, Brusel)
 • European Startup Network (Brusel)
 • Fédération Française des Télécoms (Francie)
 • FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali, Itálie)
 • FNPS (Fédération Nationale de la Presse d’Information Spécialisée, Francie)
 • France Digitale (Francie)
 • GESTE (Francie)
 • Gravity (Francie)
 • IAB Europe (Brusel)
 • IAB France (Francie)
 • Izba Wyadawcow Prasy (Polish Chamber of Press Publishers, Polsko)
 • Internet Economy Foundation (Německo)
 • be (Alliance des medias d’information, Belgie)
 • Magazines Ireland (Ireland)
 • MMA (Magazine Media Association, Nizozemí)
 • Orange (Francie)
 • PMP (Plataforma de Media Privados, Portugalsko)
 • PPA (The Professional Publishers Association, Velká Británie)
 • SEPM (Syndicat des Editeurs de Presse Magazine, Francie)
 • SFR (Francie)
 • SPECT (Syndicat des Producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, Francie)
 • SNPTV (Syndicat National de la Publicité Télévisée, Francie)
 • SPQN (Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale, Francie)
 • SRI (Syndicat des Régies Internet, Francie)
 • Startup Belgium (Belgie)
 • Startup Cyprus (Kypr)
 • Sveriges Tidskrifter (Swedish Magazine Publishers Association, Švédsko)
 • Teads (Lucembursko)
 • TF1 (Francie)
 • The Ppress (The Belgium Periodical Press, Belgie)
 • Unie vydavatelů (Czech Publishers’ Association, Česká republika)
 • Union of Publishers in Bulgaria (Bulharsko)
 • UPP (Union des éditeurs de la Presse Périodique, Belgie)
 • UPREG (Union de la Presse en Région, Francie)
 • VDZ (Association of German Magazine Publishers, Německo)
 • Verband SCHWEIZER MEDIEN (Swiss Media, Švýcarsko)
 • Webedia (Francie)
 • Zalando (Německo)

-mav-