Soutěž Young Lions zavádí letos několik změn

pondělí, 26. března 2018, 07:32 Aktuality, Reklama MediaGuru

Přihlášky do letošního ročníku je možné zasílat do 29. března 2018.

Zdroj: Young Lions

Zdroj: Young Lions

Národní kolo soutěže pro mladé kreativce Young Lions se letos nově uskuteční v pěti kategoriích – byla přidána kategorie PR a poprvé se uskuteční i kategorie Marketers. Kategorie Cyber je nově Digital a změny jsou i v kategoriích Print a Media. Všechny kategorie se budou briefovat během jednoho dne v pátek 13. dubna. Tréninkový kemp pro oceněné se rozšiřuje na tři dny.

Soutěž už podesáté pořádá René Jež ze společnosti Lionhearted. Dvoučlenné týmy mají 24 hodin od vyslechnutí zadání po jeho zpracování. Zadání jsou obvykle zaměřena na charity, neziskové organizace nebo všeobecně prospěšné myšlenky. Podle typu kategorie jsou odlišné výstupy. Důležitou součástí jsou tzv. Feedback sessions, kde porotci vysvětlují, na základě čeho vybrali vítěze a jsou připraveni rozebrat každou práci s každým účastníkem.

Kategorie Cyber se transformuje na Digital, a tím se má otevřít širšímu počtu účastníků. Místo návrhu kreativní kampaně v sociálních sítích se odevzdává návrh kreativní kampaně využívající digitální prostředí. V kategorii Print se k vytvořenému inzerátu nově píše i vysvětlení popisující kontext, insight a strategii. V kategorii Media k navrhované inovativní komunikační strategii, vyjádřené v prezentaci na deset slidů, přibývá psané vysvětlení na maximálně 450 slov popisující kreativní myšlenku/insight, strategii a exekuci. Soutěžící následně mají pět minut na prezentaci před porotou a pět minut na dotazy poroty. V kategorii Marketers mají účastníci za úkol použít svou značku/firmu a navrhnout nový produkt nebo službu, který řeší výzvu briefované organizace. Na tomto základě zpracují prezentaci na deset slidů a jednostránkový brief na kampaň pro tento produkt nebo službu. Pak jdou také na pět minut před porotu.

Harmonégram letošního ročníku Young Lions

Harmonégram letošního ročníku Young Lions

Poprvé bude v Česku otevřena kategorie PR. V této kategorii mají soutěžící za úkol navrhnout PR kampaň a odevzdat prezentaci na deset slidů a psané vysvětlení v rozsahu maximálně 450 slov popisující kreativní myšlenku, strategii a exekuci. Následně také prezentují před porotou. Na podporu této nové kategorie spustila soutěž ve spolupráci s agenturou Adison komunikaci s názvem „Tohle není kampaň“.

Samotná soutěž má i nový časový rozvrh – všechny kategorie se budou briefovat v jednom dni, a to v pátek, a návrhy se budou odevzdávat v sobotu. V navazujícím týdnu bude každý den věnovaný jedné kategorii – prezentacím, zasedání poroty a vyhlášení vítězů spojeném s feedback session.

Vítězové budou v červnu reprezentovat Českou republiku ve světovém finále v Cannes, které se koná jako součást nejvýznamnějšího festivalu kreativity Cannes Lions. České kolo soutěže proběhne 13. – 20. dubna 2018, Winners camp pak 25. – 27. května. Celá akce se koná v Impact HUBu v Praze.

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 29. března. Přihlásit se lze na webu soutěže Younglions.cz.

-mav-