Tomáš Tkačík rezignoval na prezidenta Unie vydavatelů

pondělí, 5. března 2018, 11:50 Tisk MediaGuru

Unie vydavatelů musí najít i nového prezidenta, Tomáš Tkačík na svou funkci rezignoval.

Tomáš Tkačík, foto: Unie vydavatelů

Tomáš Tkačík, foto: Unie vydavatelů

Tomáš Tkačík se rozhodl rezignovat na funkci prezidenta Unie vydavatelů. Informaci MediaGuru.cz potvrdil s tím, že „přesluhuje" a že je čas, aby vedení profesní organizace převzal zástupce deníkového vydavatelství. Mandát mu přitom měl skončit až na konci letošního roku.

Po ohlášeném odchodu ředitele Unie vydavatelů Jozefa Šabľy do penze, tak musí členové Unie vydavatelů řešit i obsazení dalšího klíčového postu. 

Přestože oba odchody spolu přímo nesouvisí, lze usuzovat, že Unie vydavatelů je na rozcestí dalšího vývoje. Navenek pronikají informace o neshodách mezi zástupci vydavatelů denního tisku a časopisů a především odlišné představy o způsobech řízení profesní organizace. „Menší část vydavatelů si myslí, že by Unie měla být řízena jako firma," naznačuje Tkačík.

Unie vydavatelů je jediným reprezentativním sdružením vydavatelů tisku v České republice. 

Plné odpovědi na otázky pro Tomáše Tkačíka přinášíme níže.

Otázky pro Tomáše Tkačíka

Proč jste se rozhodl odstoupit z pozice prezidenta Unie vydavatelů?
Na pozici prezidenta jsem už několikátý rok „přesluhoval“, funkce rotuje a obsazuje ji vždy předseda deníkové a předseda časopisecké sekce. Původně jsem byl nominován na rok, pak se prodloužil mandát na další dva roky a osobně si myslím, že po téměř 4 letech už opravdu nastal čas předat prezidentství kolegovi nebo kolegyni z deníkové sekce.

Souvisí Vaše rozhodnutí s odchodem Jozefa Šabľy ?
Nesouvisí, Jozef Šabľa se rozhodl po velmi úspěšných deseti letech v čele Unie odejít do důchodu. Už jsem ho bohužel nepřesvědčil, aby pokračoval.

Jak bude nadále fungovat prezidenství v Unii – jaký bude další postup, kdy přesně z postu prezidenta odejdete?
Mandát mi končí 30.4. 2018 a poté funkci převezme předseda deníkové sekce.

Ovlivní odchod z pozice prezidenta Vaši angažovanost v Unii vydavatelů?
Neovlivní, i nadále zůstávám předsedou časopisecké sekce a členem správní rady. Budu dál s maximálním nasazením prosazovat zájmy časopiseckých vydavatelů nejen uvnitř Unie, ale hlavně na trhu. To je věc, která mě i po 20 letech nesmírně baví a dokud budu mít podporu časopiseckých vydavatelů, budu ji co nejlépe dělat i v dalších letech.

Jak vidíte další budoucnost Unie vydavatelů? Na povrch vyplouvají informace o sporech uvnitř organizace mezi vydavateli deníků a časopisů.
Není velkým tajemstvím, že momentálně mezi vydavateli panují odlišné názory týkající se budoucí podoby Unie. V posledních měsících je intenzivně řešíme a snažíme se nalézt co nejlepší shodu. Bez ní nemůžeme dále fungovat.

Doléhají i na běžný chod Unie vydavatelů vlastnické změny, které se na mediálním trhu odehrály v uplynulých letech. A pokud ano, jak?
Řeknu to asi takto...větší část vydavatelů si myslí, že by měla Unie fungovat demokraticky jako asociace, kde má každý člen významný hlas a při rozhodování se hledá většinový konsenzus. Menší část vydavatelů si myslí, že by Unie měla být řízena jako firma. To je zjednodušená odpověď ve dvou větách.

Co považujete za zásadní pro další vývoj Unie?
Aby byla nalezena maximální shoda o budoucí podobě Unie vydavatelů mezi jejich členy. Vím, že se celkem bez problémů shodneme na vizi a poslání Unie, ale musíme se ještě dohodnout na hlavních cílech, prioritách, kam napneme nejvíce energie a také systému hlasování a řízení.

-mav-