Euro vystupuje z Media projektu, chce diskusi o měření

pátek, 20. dubna 2018, 08:00 Tisk , Aktualizováno MediaGuru

Ekonomický týdeník Euro chce vyvolat diskusi o budoucnosti měření čtenosti tištěných titulů.

Foto: repro titulních stránek týdeníku Euro

Foto: repro titulních stránek týdeníku Euro

Týdeník Euro se rozhodl dočasně vystoupit z jednotného průzkumu čtenosti tisku Media projektu. Chce tím otevřít debatu o budoucnosti měření čtenosti. Inzerentům po dobu absence v měření nabídne data o prodaném nákladu, který ověřuje u ABC ČR.

Nutnost změn v metodice projektu údajně ukazují samotné výsledky z několika posledních měření. „Je s podivem, že některé oborové tituly měly deset čtenářů na každý výtisk, zatímco jiné sotva tři,“ pozastavuje se vydavatelství Mladá fronta, do jehož portfolia týdeník patří.  

„Jsme přesvědčeni o tom, že má-li Media projekt prezentovat co nejpřesnější data, je namístě otevřít zásadní diskusi o jeho celkové koncepci a fungování. Je zřejmé, že tak zásadní úvahy se neobejdou bez stanoviska vedení samotné Unie vydavatelů, stejně jako jejích členů, kteří jsou do projektu zapojeni. Vážíme si aktivit Unie vydavatelů a věříme, že její nové vedení sdílí názor vedení týdeníku Euro v otázce nutné úpravy pravidel, dle kterých Media projekt funguje,“ vysvětluje dále Mladá fronta.

Euro se domnívá, že od vzniku samostatného výzkumu čtenosti Media projektu v roce 2006 se situace na mediálním trhu razantně změnila. Před všechny zúčastněné to má klást otázku, jak udržet přesnost výsledků Media projektu, a to zejména ve vnímání jednotlivých titulů jejich čtenáři. Proto apeluje na Unii vydavatelů, aby otevřela diskusi o změnách způsobu měření čtenosti tištěných titulů v rámci Media projektu. 

Unie vydavatelů ve svém pátečním odpoledním stanovisku uvedla, že výzkum Media projekt je kontinuálně metodologicky analyzován. Od ledna 2018 zahájila nová etapa výzkumu čtenosti, úplné výsledky budou k dispozici v letošním srpnu. „V rámci přípravy této nové etapy výzkumu byly posouzeny všechny aspekty výzkumu zejména s ohledem ke stavu vývoje tiskového trhu a byly zohledněny i zahraniční poznatky. Všichni vydavatelé měli možnost se k v průběhu přípravné fáze k výzkumu vyjádřit," konstatuje v prohlášení ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.  Proto Unie vydavatelů teď považuje za předčasné dělat zásadní závěry o ukončení sledování konkrétního titulu ve výzkumu. „Vydavateli týdeníku Euro nabízíme, že u realizátorů výzkumu zajistíme provedení analýzy vývoje čtenosti tohoto titulu i v minulých letech," dodal Mach.

Podle posledních dat Media projektu za druhé pololetí 2017 dosahovala průměrná čtenost týdeníku Euro 27 tisíc čtenářů na vydání při průměrném prodaném nákladu 13 tisíc výtisků. Konkurenční Ekonom četlo ve stejné době podle Media projektu 56 tisíc čtenářů při stejném prodaném nákladu 13 tisíc výtisků.

 -mav-

Aktualizováno v pátek 20. dubna v 14:45 o stanovisko Unie vydavatelů.