Prezidentem AKA zůstává i nadále Jan Binar

pondělí, 30. dubna 2018, 07:40 Aktuality, Reklama, Lidé MediaGuru

Jan Binar byl potvrzen na další dvouleté období v roli prezidenta Asociace komunikačních agentur.

Jan Binar, foto: Blue Events

Jan Binar, foto: Blue Events

Jan Binar, ředitel agentury McCann a dosavadní prezident Asociace komunikačních agentur (AKA), byl na volební valné hromadě AKA potvrzen na další dvouleté období v roli prezidenta. Členství v prezidiu AKA obhájil také Tomáš Dvořák z Young&Rubicam. Novým členem prezidia je Martin Pešta z Geometry Global.

Do smírčí komise AKA byla zvolena Lucie Češpivová z Dorlandu, v dozorčí komisi nově zasedne ekonomka Jitka Kuchařová z McCannu.

„V dalších dvou letech nás čeká akcelerující tempo změn v rámci marketingové transformace, umělá inteligence, data, automatizace, hlasem ovládané služby... kromě zvládání změn se zaměřím také na jasné pojmenování hodnoty našeho oboru a její monetizaci,“ říká staronový prezident AKA Jan Binar.

Valná hromada přijala i nové znění etického kodexu, ve kterém akcentuje odpovědnost agentur při identifikování výběrových řízení, které se významně vymykají principům Férového tendru.

Valná hromada se shodla, že vztahy s klienty, hodnota oboru a způsoby oceňování práce agentur jsou klíčová témata, která zapracuje AKA do plánu konkrétních aktivit na příští rok. Plán i s rozpočtem bude schvalovat podzimní valná hromada AKA.

-stk-