Vydavatelské firmy CNC loni zvýšily obrat

čtvrtek, 31. května 2018, 12:30 Tisk MediaGuru

Czech News Center loni významně navýšila zisk, sesterská CN Invest snížila ztrátu.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Společnost Czech News Center, vydavatel deníků Blesk, Aha! či Sport, zvýšila v loňském roce meziročně výnosy o 3,5 % na 1,948 mld. Kč. Čistý zisk se zvýšil na 127 mil. Kč, provozní zisk před odpisy dosáhl výše 294,9 mil. Kč.

Na růstu obratu a provozního výsledku hospodaření se nejvíce podílel nárůst výnosů z online reklamy a snížení sazby DPH u tiskovin z 15 % na 10 procent, uvedla společnost ve výroční zprávě za rok 2017. Růst výnosů z prodeje inzerce byl vyšší než růst výnosů z prodeje novin a časopisů.

Do růstu čistého zisku se měl kladně promítnout finanční výsledek, do kterého jsou započítány přijaté dividendy z podílů ve společnostech Czech Print Center a První novinová společnost ve výši 200 mil. Kč.

Vybrané ukazatele hospodaření CNC v roce 2017 (tis. Kč)

  2017 2016 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 1 947 250 1 882 069 3,5
tržby z prodeje novin a časopisů 1 057 489 1 054 460 0,3
tržby z prodeje inzerce 889 761 827 609 7,5
provozní výsledek hospodaření -64 280 -76 447 18,9
finanční výsledek hospodaření 171 642 61 897 177,3
výsledek hospodaření za účetní období 127 132 19 143 564,1

Zdroj: Výroční zpráva CNC za rok 2017

Výnosy sesterské společnosti CN Invest loni představovaly 341,5 mil. Kč a oproti roku 2016 vzrostly více než dvojnásobně. Je to dáno ale tím, že společnost v předchozím roce vykonávala činnost pouze sedm měsíců (od června 2016 do prosince 2016).

CN Invest převzala tituly zakoupené v roce 2016 od vydavatelství Mladá fronta (například deník E15, časopisy Dieta, Computer, F.O.O.D., ForMen, Lidé a země, Maminka, Mateřídouška, Sluníčko, Moje psychologie a Moje zdraví).

Výsledkově stále zůstává ve ztrátě, ta se ale oproti roku 2016 snížila na 64 mil. korun.

Vybrané ukazatele hospodaření CN Invest v roce 2017 (tis. Kč)

  2017 2016 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 339 587 150 171 126,1
tržby z prodeje novin a časopisů 91 585 37 649 143,3
tržby z prodeje inzerce 248 022 112 522 120,4
provozní výsledek hospodaření -61 607 -86 816 40,9
výsledek hospodaření za účetní období -64 343 -87 258 35,6

Zdroj: Výroční zpráva CN Invest za rok 2017

Czech News Center (CNC) je nejsilnějším vydavatelem na českém tiskovém trhu z pohledu počtu čtenářů, které oslovuje svými tituly. CN Invest přidává další čtenáře, souhrnný podíl obou vydavatelství na tiskovém trhu celkem (deníky a časopisy) se pohybuje kolem 25 procent.

Ke dni 31. května 2018 zároveň dochází k fúzi sloučením společností CN InvestAffectio (provozovatel Mimibazar.cz) jako zanikajícími společnostmi se společností Czech News Center, která je nástupnickou společností.

-mav-