Rádio Blaník chce snížit podíl české hudby ve vysílání

pondělí, 16. července 2018, 09:55 Aktuality, Rádio MediaGuru

Přestože česká a slovenská hudba má hrát stále prim ve vysílání Rádia Blaník, podíl jejího zastoupení by se měl snížit.

Rádio Blaník, nejposlouchanější tuzemské regionální rádio, žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o souhlas s úpravou hudebního vysílání. Blaník zamýšlí snížit podíl české a slovenské hudby ve vysílání na 15-25 % z celkové hudební produkce.

Provozovatel Rádia Blaník, společnost Media Bohemia, odůvodňuje žádost postupnou změnou v preferencích posluchačů. „Zatímco ještě v roce 2010 preferovalo 35 % posluchačů v celé republice hudební formát založený ryze či převážně na české, resp. slovenské tvorbě, o pět let později došlo u této skupiny k poklesu na pouhých 12 %. Tento trend pokračuje i nadále a v roce 2017 jej zaznamenali i v rámci průzkumů EMT, který pro provozovatele už řadu let zpracovává výzkumná agentura Median, kdy preference domácí produkce (včetně té slovenské) opět poklesly a mnoho českých a slovenských hudebních titulů, které byly v minulosti posluchači Rádia Blaník dlouhodobě oblíbené, se musely vyřadit z aktivních kategorií v hudebním formátu," uvádí se v žádosti o souhlas s úpravou hudebního vysílání.

Vysvětlení trendu je podle Media Bohemia možné hledat ve stále větší globalizaci světového hudebního a zábavního průmyslu.

Media Bohemia ale garantuje, že česká a slovenská hudba bude i nadále dominantní součástí vysílání Rádia Blaník. „Navrhovaná změna dovolí provozovateli akcentovat změny hudebních preferencí, které se v posledních letech dotkly také posluchačů Rádia Blaník, a stejně tak tato změna umožní pružněji reagovat na současné i budoucí posuny na tuzemském rozhlasovém trhu, což je z hlediska dalšího rozvoje a vývoje této rozhlasové stanice velmi důležité," zdůvodňuje Media Bohemia.

-mav-