Zpravodajské relace: Události diváky neztrácejí

středa, 25. července 2018, 07:35 TV MediaGuru

Hlavní zpravodajské relace přitahují v souhrnu miliony diváků, letos se více daří relaci na veřejnoprávní televizi.

Repro vysílání ČT

Repro vysílání ČT

Sledovanost hlavních zpravodajských relací v období prvního letošního pololetí se liší podle typu televizních stanic. Zatímco hlavní zpravodajská relace televize veřejné služby drží diváckou přízeň, určité snížení je patrné u zpravodajských relací komerčních televizí.

Hlavní zpravodajská relace České televize Události, vysílaná od 19:00, dosáhla na prvním kanále od ledna do června 2018 průměrné sledovanosti 683 tisíc diváků starších 15 let (+3 tis. ve srovnání s prvním pololetím 2017). Události, vysílané ve shodném čase na ČT24, zaznamenaly průměrnou sledovanost pořadu 155 tisíc diváků a meziročně si polepšily o 14 tisíc diváků. V souhrnu si tak Události letos oproti loňskému prvnímu pololetí mírně polepšily.

Nejsledovanější tuzemskou zpravodajskou relací jsou Televizní noviny, které nabízí od 19:30 TV Nova. Jejich průměrná sledovanost se v prvním letošním pololetí pohybovala na úrovni necelých 1,3 mil. diváků. V loňském prvním pololetí to bylo 1,4 milionu.

Relativně stabilní publikum si udržují Zprávy FTV Prima. V prvním pololetí 2018 je v průměru zhlédlo 580 tisíc diváků (v loňském prvním pololetí 605 tisíc).

Relace Naše zprávy na TV Barrandov, vysílaná od 18:30, dosáhla letos v pololetí průměrné sledovanosti 189 tisíc diváků, což bylo o 40 tisíc méně než ve stejném období loni.

Průměrná sledovanost (tis.) zpravodajských relací, 15+

 relace TV rating (tis.), I-VI/2018 rating (tis.),I-VI/2017
Televizní noviny Nova 1291 1407
Události ČT1 683 680
Události  ČT24 155 141
Zprávy FTV Prima Prima 580 601
Naše zprávy Barrandov TV 189 232

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, TV živě+TS-0-3, 1.1.-30.6. 2018/2017

Televize Barrandov ve středu oznámila, že upravuje své schéma zpravodajských pořadů a od srpna ruší relaci Naše zprávy. K proměně hlavní zpravodajské relace se od července rozhodla také televize Prima, která Zprávy FTV Prima nahradila relací Velké zprávy a jejich stopáž rozšířila na 45 minut. 

-mav-