Z mobilních operátorů nejvíce investuje do reklamy O2

úterý, 28. srpna 2018, 12:20 Aktuality, Reklama MediaGuru

Největším inzerentem mezi mobilními operátory byla v prvním pololetí společnost O2.

Zdroj: O2

Zdroj: O2

Mobilní operátoři patří k jedněm z nejvýraznějších inzerentů na českém trhu, a to i díky častému obsazování známých osobností do kampaní. V prvním pololetí roku 2018 byl největším inzerentem v tomto segmentu operátor O2, který za celé období umístil reklamu v celkové ceníkové hodnotě 376 milionů korun, což zároveň představuje 15% nárůst oproti 1. pololetí 2017. Vyplývá to z údajů agentury Nielsen Admosphere.

Druhé místo patřilo společnosti T-Mobile, jejíž kampaně dosahovaly hodnoty 366 milionů korun – tedy o pětinu více než ve stejném období v loňském roce. Reklama Vodafone pak měla cenu 230 milionů korun. U tohoto operátora se naopak projevil meziroční pokles ceníkové hodnoty reklamy o 27 %.

Prostřednictvím výzkumu, realizovaném na vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu starší 15 let, zjišťovala agentura, jak Češi hodnotí ceny mobilních služeb, nebo co je vede ke změně operátora.

Nastavení cen mobilních služeb, ceny datových balíčků a obecně praktiky zdejších telekomunikačních společností jsou často medializovaným tématem. Ceny však čeští respondenti vnímají různě: 16 % hodnotí ceny velmi nepříznivě, dalších 28 % je považuje za mírně nepříznivé. Podle více než pětiny internetové populace je však zdejší cenová úroveň těchto služeb naopak příznivá. Necelá třetina se pak k otázce vyjádřila neutrálně – nepovažuje ceny ani za příznivé, ani nepříznivé.

Není bez zajímavosti, že nejpozitivněji ceny hodnotí mladší uživatelé (15–34 let). Mezi pohlavími pak větší míru kritičnosti vykazují muži: 51 % vyjádřilo nepříznivý postoj k cenové politice, zatímco u žen šlo o 37 %.

Výzkum dále ukázal, že dotázaní z řad české internetové populace nemají příliš velký zájem o změnu operátora. Pouze 11 % zákazníků tuto změnu plánuje v následujících šesti měsících, přičemž v uplynulém roce svého poskytovatele mobilních služeb změnilo jen 13 % klientů. V obou případech je nejčastějším důvodem změny výhodnější cena.

-stk-