SFŽP vypisuje mediální tendr za 26,5 mil. korun

úterý, 16. října 2018, 12:05 Aktuality, Reklama MediaGuru

Státní fond životního prostředí ČR startuje výběrové řízení na propagaci pro roky 2019 až 2020 v hodnotě 26,5 milionů korun.

Zdroj: SFŽP ČR

Zdroj: SFŽP ČR

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) vyhlásil veřejnou zakázku na Inzerci a propagaci pro roky 2019–2020“. Jejím předmětem je nákup inzertní plochy v tištěných a online médiích, vysílacího prostoru v rozhlase a televizi a poskytnutí služeb souvisejících s inzercí a propagací programů administrovaných zadavatelem. Jedná se o propagaci Operačního programu Životní prostředí, dále Nová zelená úsporám, Norské fondy - Program Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu, případně i jiných programů, jež budou v průběhu plnění rámcové dohody administrovány. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 26 465 000 korun bez DPH. Lhůta pro podání nabídek končí 13. listopadu 2018 v 10 hodin. 

-stk-