Vznikl nový spolek pro dokumentární foto 400ASA

sobota, 6. října 2018, 08:35 Aktuality, Tisk MediaGuru

Nově vzniklý fotografický spolek 400ASA má ambice výrazně přesahující hranice České republiky.

Foto: 400 ASA

Foto: 400 ASA

Spolek sedmi českých fotografů 400ASA chce navázat na tradice české dokumentární fotografie. Jeho zakladateli jsou Jan Mihaliček, Tomki Němec, Alžběta Jungrová, Karel Cudlín, Jan Dobrovský, Martin Wágner a Antonín Kratochvíl.

Při vzniku fotografického spolku 400ASA vydali jeho členové společný manifest, v němž je charakterizován cíl fungování značky a popsány sdílené hodnoty zúčastněných fotografů. Mezi jiným chtějí členové 400ASA navázat na dědictví českého dokumentu a jeho obrazovost. Zakladatelé by rádi pokračovali a rozvíjeli tradici fotografického dokumentu. Spolek si klade za cíl posilovat prestiž dokumentární tvorby jak její kvalitou, tak přípravou fotografických knih a výstav. Spojením sil chtějí členové spolku zlepšovat vlastní práci a budovat prestiž spolkové značky 400 ASA. Současně je cílem přispět k renesanci zájmu o dokumentární fotografii vůbec.  

„Chceme být alternativou současných obrazových agentur, jejichž doba vlivem internetu a změnou trhu s tištěnými médii nenávratně mizí. Česká dokumentární fotografie má své výrazné místo mezi světovými fotografickými školami a naším cílem je toto místo obhájit,” uvedl jeden ze zakladatelů spolku 400ASA Jan Dobrovský.

První společnou výstavu spolek 400ASA chystá na jaro 2019 a pracuje na otevření vlastní galerie, kde bude prezentována tvorba členů a přizvaných hostů.

O budoucích projektech a výstavách bude průběžně informovat webová stránka fotografického spolku www.400ASA.cz.

-mav-