Media Bohemia se i loni udržela v mírném zisku

pondělí, 12. listopadu 2018, 11:00 Rádio MediaGuru

Nejsilnější hráč na trhu soukromých regionálních rádií zaznamenal i přes snížení tržeb mírně plusové hospodaření.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Společnost Media Bohemia, nejsilnější vlastník tuzemských komerčních regionálních rádií, vytvořila v loňském roce tržby ve výši 74 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 šlo o snížené o necelých deset procent. Společnost ale dále zůstává v mírném zisku, ten loni představoval 201 tisíc Kč.

Hlavním zdrojem výnosů společnosti je prodej rozhlasové reklamy. Tu realizuje především přes společnost Radiohouse, kde drží poloviční podíl. Radiohouse v loňském roce zvýšil tržby o 2 % na 800 ml. Kč. Aktivní je na trhu rozhlasové reklamy stále i společnost Media Marketing Services, která loni vykázala tržby ve výši 392 mil. Kč.

Pod Media Bohemia spadá mj. síť Hitrádií, Rock Rádií, Fajn rádií, dále Rádio Blaník, poloviční podíl drží také v Rádiu Zet a 45% v Oldies rádiu. V současnosti má zfúzovat se společnostmi Radio Černá Hora II,  Rádio Dobrý den, AZ Radio a František Vostál. Ve všech uvedených společnostech je už teď jediným vlastníkem. 

Základní výsledky hospodaření Media Bohemia (tis. Kč)

  2 017 2016
tržby z prodeje a ostatních služeb 73 923 82 039
provozní výsledek hospodaření 453 980
výsledek hospodaření  201 1 028

Zdroj: účetní závěrka 2017

Základní údaje o hospodaření Radiohouse (tis. Kč)

  2017 2016
tržby z prodeje výrobků a služeb 799 901 785 138
provozní výsledek hospodaření 7 599 -41 874
výsledek hospodaření za účetní období 7 766 -41 959

Zdroj: účetní uzávěrka 2017

-mav-