Lídr rádiové reklamy Radiohouse měl obrat 800 mil. Kč

pondělí, 30. července 2018, 07:30 Rádio MediaGuru

Společnosti Radiohouse se v loňském roce podařilo navýšit obrat, firma skončila v zisku.

Foto: Photospin

Foto: Photospin

Společnost Radiohouse, nejsilnější hráč na tuzemském reklamním rádiovém trhu, dokázala v loňském roce zvýšit tržby a překlopit hospodaření do zisku. Celkové tržby dosáhly 799,9 mil. Kč a meziročně se zvedly o 2 %. Hospodaření firmy loni skončilo v čistém zisku 7,8 mil. Kč.

Kladný výsledek přičítá společnost restrukturalizaci uvnitř firmy (personální změny, sloučení divize Centrálního obchodu a divize Regionálních obchodů). „Kladný výsledek byl zajištěn zejména navýšením tržeb z prodeje reklamy o cca 14,7 mil. Kč (+1,9 %) a dále úsporou nákladů ve výši cca 33 mil. Kč (-4,7 %)," zdůvodňuje vedení ve výroční zprávě.

V plusovém vývoji má společnost setrvat i v letošním roce. „Pokračující trend kladného hospodaření i v roce 2018 by měl být zajištěn zejména dalším zvyšováním obratu v oblasti prodeje rádiové reklamy a díky další optimalizaci nákladů, a to v důsledku předpokládané postupné optimalizace fungování klíčových procesů společnosti," uvádí firma ve výroční zprávě za rok 2017.

Základní údaje o hospodaření Radiohouse (tis. Kč)

  2017 2016
tržby z prodeje výrobků a služeb 799 901 785 138
provozní výsledek hospodaření 7 599 -41 874
výsledek hospodaření za účetní období 7 766 -41 959

Zdroj: účetní uzávěrka 2017

Výnosy jsou tvořeny především prodejem reklamního času na stanicích, které vlastní společníci firmy. 

Loňský růst tržeb z prodeje rádiové reklamy firmy Radiohouse (+1,9 %) odpovídá odhadovanému růstu rádiové reklamy v loňském roce, jak jej naznačoval průzkum čistých investic do rádiové reklamy (+1,8 %). Celkový objem měl představovat 1,5 mld. Kč, Radiohouse tak z toho získal více než polovinu.

Radiohouse je z poloviny vlastněna společností Media Marketing Services (MMS, skupina Media Bohemia) a z druhé poloviny firmou Regie Radio Music (RRM, skupina Lagardere, resp. nově Czech Media Invest). Na rádiovém reklamním trhu ji náleží více než 50% podíl.

-mav-