Směrnice EU schválena, ruší hodinový limit pro TV reklamu

středa, 7. listopadu 2018, 07:30 TV MediaGuru

Novela směrnice o audiovizuálních službách, která ovlivní i českou legislativu, upravuje dosud platnou směrnici z roku 2010.

Foto: Photospin

Foto: Photospin

Novelu směrnice o audiovizuálních mediálních službách schválila v úterý 6. listopadu Rada Evropské unie. Jde o poslední krok, který je nezbytný k přijetí legislativy na půdě EU. Směrnice zavádí několik novinek, které se týkají regulace provozovatelů lineárního vysílání a nově také platforem pro online videa. Členské státy EU budou mít po oficiálním zveřejnění textu směrnice 21 měsíců na její implementaci. 

Z pohledu komerční komunikace je asi největší změnou oproti stávajícímu nařízení úprava limitu pro vysílání reklamních spotů. Novela směrnice totiž ruší 12minutový limit pro reklamní vysílání v jedné hodině a místo něj zavádí 20% limit pro reklamní vysílání  v časech od 6:00 do 18:00 a stejný limit ve výši 20 % pro reklamní vysílání v čase 18:00-24:00. Znamená to, že provozovatelé budou moci volněji než v současnosti nakládat s umísťováním spotů v rámci uvedených časových pásem. Významnější je tato změna pro vysílání spotů v hlavním vysílacím čase. Na druhou stranu je ale schválené znění novely méně liberální než původně navrhovaná úprava, která zamýšlela zavést 20% limit reklamního vysílání pro časové pásmo od 7:00 do 23:00 (Česká republika s tímto návrhem nesouhlasila).

„Je důležité, aby vysílatelé měli větší flexibilitu a mohli se rozhodovat, kdy umístí reklamu s cílem maximalizovat poptávku inzerentů a tok diváků. Je ale zároveň nutné zachovat dostatečnou úroveň ochrany spotřebitele, protože taková flexibilita by mohla vystavit diváky přílišnému množství reklamy v hlavním vysílacím čase. Proto by měly být aplikovány specifické limity v čase od 6:00 do 18:00 a od 18:00 do 24:00," zdůvodňuje se ve znění novely. 

Další body novely směrnice ve vztahu ke komerční komunikaci:

  • zavádí zákaz tabákové reklamy i na elektronické cigarety
  • regulaci reklamy na alkohol zavádí i pro on-demand audiovizuální služby
  • televizní filmy (netýká se ale seriálů, sérií nebo dokumentů) a zpravodajské programy mohou být reklamou a teleshoppingem přerušeny každých 30 minut (původně navrhováno 20 minut)
  • pravidla pro product placement se nemění, může se tak objevovat v lineárních službách a také v nelineárních službách (s výjimkou určitého typu pořadů – dětské či zpravodajské pořady) za splnění daných podmínek
  • do reklamního limitu se nezapočítávají sdělení, která provozovatel vysílá ve vztahu ke svým pořadům
  • reklama a teleshopping nesmí být vkládány do náboženských pořadů
  • v dětských pořadech je vyloučen teleshopping

Nové znění směrnice rozšiřuje regulaci i na tzv. platformy pro sdílení videí. Jejich provozovatelé mají od roku 2020 povinně odstraňovat obsah, který podněcuje k násilí a nenávisti. Uživatelé navíc budou mít možnost sporný obsah nahlásit. V takovémto případě servery, mimo jiné Facebook či YouTube, budou muset rychle prověřit, zda je vše v pořádku. Mají také povinnost poskytovat uživatelům, kteří nahrávají videa, funkcionalitu pro oznámení, zda tato videa obsahují obchodní sdělení (např. sponzoring nebo umístění produktu).

Nabídka audiovizuálních internetových platforem jako Amazon či Netflix, které poskytují videa na vyžádání, musí nově také z 30 % tvořit evropská tvorba (původně navrhováno 20 %). Kvóta má za cíl podpořit evropskou kinematografii. Opatření ale mohou jednotlivé unijní země zmírnit, pokud nebude podmínkám možné dostát. Mírnější pravidla mohou členské státy také uplatňovat v případech, že servery budou mít jen nízkou sledovanost.

Znění směrnice si můžete přečíst v dokumentu níže.

-mav-