EK chce zrušit hodinový limit pro TV reklamu

čtvrtek, 26. května 2016, 07:35 Reklama, TV MediaGuru

Evropská komise připravila návrh audiovizuálních pravidel, zčásti uvolňuje komerční vysílání.

Evropská komise ve středu představila návrhy nového znění směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Nová podoba znění se mj. týká videoobsahu na vyžádání a také komerčního vysílání lineárních televizí, kde se navrhuje větší pružnost při vysílání reklam.

Evropská komise navrhuje zrušit 12minutový limit reklamního vysílání v každé hodině, zavádí ale limit pro reklamní vysílání v objemu 20 % v čase vysílání od 7:00 do 23:00. To by televizním stanicím umožnilo volněji nakládat s umísťováním reklamních spotů.

Současná česká mediální legislativa reguluje objem reklamního vysílání a teleshoppingu v komerčních televizích požadavkem na 12minutový limit v jedné hodině. 20% objem byl součástí Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání společně s 12minutovým limitem do jeho novelizace v roce 2001.

Návrhy se také týkají sponzoringu, který by mohl propagovat zboží a služby, nicméně by stále nemohl vyzývat k přímému nákupu.

Do reklamního limitu by se neměla započítávat sdělení, která do vysílání umísťuje provozovatel vysílání (podpora programu), nebo subjekt, který patří do stejné mediální skupiny jako provozovatel vysílání.

Společnosti, které v EU nabízejí filmy a televizní pořady po internetu, by měly mít ve svém katalogu nejméně z pětiny díla vytvořená v zemích unie.

"Máme evropskou filmovou kulturu a myslíme, že evropské filmy do nabídky patří... Dvacet procent je rozumná hodnota," řekl novinářům eurokomisař pro digitální ekonomiku Günther Oettinger. Znamená to podle něj ostatně, že 80 procent nabídky může být věnováno americké či asijské produkci.

Podle názoru unijní exekutivy nebudou nová pravidla fakticky pro firmy znamenat nějakou dodatečnou zátěž. Už nyní mají podle komise evropské filmy v nabídce 75 společností poskytujících videa na požádání podíl 27 procent. Také v nabídce Netflixu i na iTunes je podíl filmů z EU podle komise už teď 21 procent.

Na internetové poskytovatele se zatím v části zemí unie vztahují národní pravidla, stanovená povinná výše podílu domácí produkce se ale stát od státu výrazně liší.

Návrh na povinnou pětinu obsahu z EU v evropské nabídce společností jako je Netflix, Apple a jeho iTunes či Amazon je nižší než podmínky, které nyní musí v unii dodržovat klasické televize. U nich musí být domácí či evropská polovina vysílaného obsahu.

Mezi další novinky patří povinnost pro provozovatele webů, kde je nabízena například pornografie či násilí, zajistit, aby jejich obsah nemohly sledovat děti. Firmy by měly v tomto ohledu také vytvořit kodex odpovědného chování a dobrovolně se k němu přihlásit. Novela směrnice se také snaží zajistit větší nezávislost příslušných regulačních orgánů.

Komise také oznámila záměr připravit ještě letos nová pravidla pro internetové platformy, tedy širokou skupinu on-line podnikání od reklam přes nejrůznější tržiště, vyhledávače, sociální média a podobně. Cílem je zajistit pro srovnatelné služby v celé EU srovnatelná pravidla, ale také povinnost odpovědného chování vůči zákazníkům a spotřebitelům.

Členské země EU proto dostanou nově možnost žádat po nich, aby přispívali - buď přímo či přes příspěvky do příslušného národního fondu - na produkci domácích audiovizuálních děl, ovšem pouze z příjmů v daném státě. Cílem prý je "širší a rozmanitější nabídka pro Evropany".

Celý návrh je k dispozici zde.

-čtk, -mav-