AVU představuje novou vizuální identitu

pátek, 14. prosince 2018, 08:00 Aktuality, Marketing MediaGuru

Akademie výtvarných umění staví novou vizuální identitu na fontu od studia 20YY Designers.

Nové logo Akademie výtvarných umění od 20YY Designers

Nové logo Akademie výtvarných umění od 20YY Designers

Akademie výtvarných umění (AVU) představila výsledky designérské soutěže, v níž vybrala svou novou vizuální identitu. V dvoukolové soutěži, kterou pořádala organizace Czechdesign, vyhrál návrh studia 20YY Designers (Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček), jenž využívá speciálně vytvořený font AVU Variable a liter obsahujících srdce.

AVU se od 90. let prezentovala pouze využitím loga od Milana Knížáka. Nyní u příležitosti 220. výročí vzniku, které oslaví v příštím roce, chtěli její zástupci najít komplexní a silné konceptuální řešení odrážející poslání a hodnoty této umělecké vzdělávací instituce.

Dosavadní logo AVU od Milana Knížáka, zdroj: AVU

Dosavadní logo AVU od Milana Knížáka, zdroj: AVU

„K novému vizuálnímu stylu Akademie výtvarných umění v Praze jsme přistupovali s vědomím, že škola za 200 let své existence jednotný vizuální styl prakticky neměla. Máme za to, že hlavním poznávacím znamením vzdělávací instituce by měla být její náplň – studenti a absolventi, program a pedagogové, propojenost se světem, vztahu vlastní historii, a v neposlední řadě schopnost poskytnout zázemí a plnou podporu nevyzkoušenému. Aplikovat zde principy korporátní identity a marketingu je v přímém rozporu. A tak naší hlavní otázkou, kterou jsme si pokládali, bylo, proč se škola k tomuto kroku odhodlala nyní a zdali něco jako jednotný vizuální styl vůbec potřebuje,” komentuje přístup Petr Bosák z vítězného studia 20YY Designers.

Jako jediný jednotící prvek vizuální identity zvolili autoři písmo jako univerzální stavební prvek a médium, se kterým může pracovat kdokoliv od sekretariátu přes studenty až po designéry. „Kromě praktických výhod jde o systémové gesto, jak demokratizovat možný budoucí vizuální styl AVU a nasměrovat ho obloukem od totalitních a časem dogmaticky firemních řešení většiny ostatních vysokých škol,” popisuje Adam Macháček ze studia 20YY Designers.

Font AVU Variable navržený pro potřeby a identitu AVU vychází z klasického grotesku, tedy bezpatkového písma, jehož historie se časově přibližně kryje s existencí Akademie výtvarných umění v Praze, a zároveň ho kombinuje se symbolem srdce, které se objevuje v dosavadním logu AVU od Milana Knížáka.

„Symbol srdce zde může asociovat a volně rozvíjet současné logo AVU používané od 90. let. V kontextu nové identity AVU jej však vnímáme mnohem obecněji – ať už jako znak, který se objevuje na pravěkých nástěnných malbách, tak jako symbol všeho, co může znamenat: pozitivního/negativního, vznešeného i nízkého, se všemi dobrými rozporuplnými konotacemi,” říká Robert Jansa ze studia 20YY Designers. Technické řešení písma má umožnit komukoliv jednoduše pracovat s proporcí a vizuální dynamikou kresby srdce. „Naším cílem je, aby písmo AVU Variable bylo volně dostupné všem, kdo jej chtějí jakkoliv používat,” dodává.

Velikost srdce ve znaku písma AVU Variable, zdroj: 20YY Designers

Velikost srdce ve znaku písma AVU Variable, zdroj: 20YY Designers

Merkantilní tiskoviny, zdroj: 20YY Designers

Merkantilní tiskoviny, zdroj: 20YY Designers

Obálky katalogu k diplomantské výstavě, zdroj: 20YY Designers

Obálky katalogu k diplomantské výstavě, zdroj: 20YY Designers

Obálky katalogu k diplomantské výstavě a průvodce studijními programy, zdroj: 20YY Designers

Obálky katalogu k diplomantské výstavě a průvodce studijními programy, zdroj: 20YY Designers

Označení budovy formou plakátovací plochy, zdroj: 20YY Designers

Označení budovy formou plakátovací plochy, zdroj: 20YY Designers

„Koncept založený na speciálně vytvořeném fontu pro AVU s motivem srdcí umístěných do těl všech písmen, číslic a znaků, návrhy spojené s jeho používáním a volné distribuci, jednoduše vyjadřuje to nejdůležitější, k čemu se AVU v současnosti hlásí; k potřebě sociální empatie a svobodě uměleckého myšlení a cítění, ” doplňuje k soutěži rektor AVU Tomáš Vaněk.

Soutěž probíhala od srpna do prosince letošního roku. Do 1. kola bylo vybráno sedm studií: Anymade Studio, Ex Lovers, Tereza Hejmová, Laboratoř Petra Babáka, Mütanta, Parallel Practice a 20YY Designers. Studio Mütanta od soutěže odstoupilo, ostatní účastníci za osobně odprezentovanou práci obdrželi skicovné ve výši 15 000 Kč.

Do 2. kola postoupila studia čtyři, která na základě zpětné vazby od porotců rozpracovala návrh do několika výstupů. Jednalo se o Ex Lovers, Laboratoř Petra Babáka, Parallel Practice a vítězné 20YY Designers. Finalisté, mimo vítěze soutěže, byli honorováni skicovným v hodnotě 10 000 Kč.

Vítězové soutěže získalo zakázku na vypracování nové vizuální identity AVU a její implementaci. Na zakázce budou pracovat od ledna do května 2019. Finanční hodnota zakázky byla ve formě cenové nabídky jedním z kritérií pro výběr vítěze (s váhou 20 %) a je za jednotlivé položky zakázky stanovena následovně:

  • návrh loga a autorského písma: 100 000 Kč
  • autorská licence na logo a exkluzivní neomezená licence na písmo: 150 000 Kč
  • grafický manuál pro použití vizuální identity a zhotovení základních aplikací: 125 700 Kč
  • grafické řešení webových stránek 195 000 Kč
  • grafické řešení diplomantské výstavy a katalogu: 65 507 Kč
  • označení pracovišť AVU: 70 000 Kč
  • zhotovení externích grafických výstupů a merchandising předmětů: 71 570 Kč.

Autoři budou také spolupracovat na implementaci nové identity, zaškolení pracovníků, externích grafiků a dalších osob, kteří budou s vizuální identitou pracovat.

-stk-