Komerční banka rozšiřuje koncept firemních center

úterý, 18. prosince 2018, 10:15 Aktuality, Marketing MediaGuru

Do celé své pobočkové sítě rozšíří Komerční banka svůj koncept firemních center.

Zdroj: FB Komerční banka

Zdroj: FB Komerční banka

Po několikaměsíčním pilotním provozu rozšíří Komerční banka do celé své pobočkové sítě koncept Firemních center. Jeho cílem je poskytovat i klientům z řad menších firem a podnikatelů služby a poradenství v rozsahu, který byl dosud vyhrazen pouze velkým firmám. Komerční banka v segmentu malých podniků aktuálně obsluhuje téměř 250 tisíc klientů s ročními tržbami do 60 milionů korun.

„Tento nový přístup je jednou z připravovaných změn, od kterých si slibujeme zvýšení spokojenosti a loajality klientů a posílení naší pozice na trhu. Firemní centra přináší koncentraci odbornosti a specializované podpory, umožňující kvalitnější poradenství a rychlejší zajištění individuálních klientských potřeb než na standardních pobočkách s nabídkou univerzálních služeb,“ uvedl Miroslav Hiršl, člen představenstva odpovědný za Retailové bankovnictví.

Celkem nově vzniklých 48 Firemních center nabídne klientům odbornější obsluhu a prostory umožňující představení technických novinek, jako je třeba mobilní bankovnictví pro firemní klienty nebo internetová platforma pro ošetření měnových rizik. Součástí služeb je i pokrytí individuálních potřeb majitelů a managementu firem nebo nabídka produktů pro zaměstnance. Bankovní poradci klientů obsluhovaných na uvedených pobočkách zajistí zároveň snadnější přístup k nabídce produktů dalších členů finanční skupiny KB, například leasingu nebo financování nákupu automobilů, dopravní techniky či technologie, faktoringu, pojištění, poradenství v oblastech využití EU fondů, zahraničního obchodu, investic a další.

Do Firemních center budou směřováni i vybraní klienti z okolních univerzálních poboček, přičemž jejich původní pobočka jim bude nadále plně k dispozici. Pro zvýšení komfortu a dostupnosti obsluhy zavádí KB možnost jednání s bankovním poradcem nebo dalšími specialisty banky formou video rozhovoru. Ten může probíhat buď z prostor vytvořených pro tyto účely na domovských pobočkách klientů, nebo spojením s klientem dle jeho volby a dostupnosti. 

-stk-