Leoš Pohl: Počet předplatitelů placené TV jsme zvýšili o čtvrtinu

čtvrtek, 6. prosince 2018, 07:50 TV Martina Vojtěchovská

Letošní rok hodnotí Československá filmová společnost, provozovatel několika tematických stanic, příznivě, říká majitel Leoš Pohl.

Leoš Pohl, foto: Československá filmová společnost

Leoš Pohl, foto: Československá filmová společnost

Pravidelně každoročně se scházíme s Leošem Pohlem, většinovým vlastníkem Československé filmové společnosti, která je provozovatelem placených lineárních i nelineárních a free-to-air kanálů. V příštím roce to bude 15 let, co působí na českém i slovenském trhu. Letos jsme se zaměřili na to, jak hodnotí uplynulé období nejen pro svou společnost, ale i stav tradičního tématu, kterým je zpoplatnění terestrické televize.

Rok 2018 je prvním rokem, kdy se portfolio kanálů Československé filmové společnosti nerozšířilo. Čemu jste tedy věnovali pozornost v uplynulém období?

V letošním roce jsme se zaměřili především na zvýšení penetrace našich placených služeb. V České republice sleduje naše placené služby každá čtvrtá televizní domácnost a na Slovensku každá třetí. Na obou trzích se nám podařilo za uplynulý rok navýšit počet předplatitelů placené televize o 26 %. Zvlášť dobře si vede naše nová placená televize WAR svět válek. Počet jejích zákazníků představuje téměř 40 % z celkového počtu předplatitelů našich tradičních placených televizních stanic. I díky tomu, že ji do své nabídky zařadili ti nejvýznamnější operátoři.

Co se týče sledovanosti našich televizních stanic, rok 2018 nás postavil před nelehký úkol. O co šlo: počátkem roku změnil náš partner v oblasti reklamy, společnost Atmedia, cílovou věkovou skupinu diváků z 15+ na 15–69. To z naší reklamní komunikace vyloučilo relativně významnou část diváků. A to přesto, že podle ČSÚ podíl seniorů ve věku 65+ stále přibývá a bude přibývat. Z 13,8 % v roce 2000 na 18,3 % v roce 2016 a v dalších letech až na třetinu populace. Nyní podíl populace 65+ představuje 1,8 mil. obyvatel a cílová skupina 15–64 naopak klesla z 68,4 % na 55,3 %. A přesto, jak to tak vypadá, skupina seniorů nad 69 let je z reklamní komunikace stále více vylučována. Snad se to zlepší. Pro nás konkrétně znamenala tato změna pokles sledovanosti, ale i přesto se nám podařilo udržet tržby z reklamy. Za uplynulé období budou zřejmě mírně nad úrovní loňského roku.

Vraťme se k našemu tradičnímu tématu. Jak vidíte možnosti zpoplatnění DVB-T2?

Pozorně sledujeme postupný rozvoj DVB-T2, zvláště pak počet TV programů, které umožňuje nasadit, a vyhodnocujeme související možnosti. Například nelze vyloučit, že větší počet TV programů šířených prostřednictvím této platformy může zpomalit již tak „pomalý růst“ placené televize. Ta vzrostla v období 2012–2017 celkem o 63 %. Nejvíce v tomto období rostla placená IPTV televize – o 231 %, pak placená satelitní televize – o 52 %. Kabelová televize stagnovala.

Obecně by měl být lepší růst placené televize podporován současným hospodářský růstem a zvyšováním životní úrovně. Nicméně silným brzdícím faktorem je stále počet neplacených televizních stanic nabízených prostřednictvím DVB-T2, rozvoj internetového televizního vysílání a v neposlední řadě rovněž pirátství.

Po ukončení přechodného období na DVB-T2 může teoreticky existovat až šest multiplexů a v případě SD formátů může být k dispozici až 100 TV programů. Byť z hlediska velikosti trhu je nereálné provozovat až sto TV programů financovaných z reklamy. Jakýkoliv zvýšený počet relativně kvalitních neplacených programů může vést ke sníženému zájmu o placenou televizi. Na druhou stranu však tato situace vyvolá u provozovatelů TV vysílání snahu o úpravu svého produktového portfolia a efektivnějšího využití vysílacích kanálů (DVB-T2). Ekonomiku neošidíš.

Nelze vyloučit, že větší konkurenční tlak pro placenou televizi nastane s ukončením přechodového období v roce 2020 až 2021. Tehdy může být DVB-T2 konkurenční jak díky případnému vzniku nové placené platformy, tak s ohledem na rozšířenou platformu masové, neplacené televize, která bude snižovat zájem o placenou. A jsem si téměř jist, že rok 2021 bude, vedle neplacené televize v DVB-T2, poznamenán právě vstupem placené televize do této platformy. Je to jen otázka nasazení vhodného obchodního modelu. Bohužel jsme již promarnili jednu příležitost pro možný úspěšný vstup placené TV do DVB-T2. A sice v době druhé vlny digitalizace, kdy bylo možné rovněž doporučovat set top boxy, které by byly vhodné i pro placený příjem. A pak tu bude otázka ceny. Placená terestrika, pokud má být úspěšná, se musí podle mého názoru řadit ke službám s nižší cenovou hladinou.

Uvažujete o verzi vašich kanálů ve vysokém rozlišení (HD)?

Tento standard uvažujeme nasadit u TV WAR svět válek.

Když se ještě vrátíme k úvodu, jak se postavení vašich stanic promítá do hospodářského výsledku v letošním roce?

Předpokládám, že stejně jako v minulém roce se nám tržby celé skupiny podaří ve srovnání s loňskem překročit o 2–3 %. Takže i letošní rok ukončíme v mírném zisku. Ačkoliv příjmy z reklamy více méně stagnují, stále tvoří významný, přibližně 33% podíl na našich celkových tržbách. Shrnuto: přestože jsme se v roce 2018 více zaměřili na penetraci služeb, které jsme v předcházejících letech nasadili, což automaticky znamenalo řadu těžkostí, zadařilo se. Dnes už můžeme říct, že půjde o rok vcelku úspěšný.

Placená terestrika, pokud má být úspěšná, se musí podle mého názoru řadit ke službám s nižší cenovou hladinou.

Leoš Pohl

Jak hodnotíte uplynulý rok v oblasti vaší nelineární televize?

V březnu loňského roku jsme odstartovali novou službu, videotéku Filmpopular. Filmpopular chápeme jako doplněk, přidanou hodnotu k lineárnímu vysílání našich TV programů. Naším krédem bylo a stále je, aby pořady našich stanic byly dostupné kdekoliv a kdykoliv a pokud možno v HD. Proto je Filmpopular vyroben technologií „responsive design“, který se automaticky přizpůsobuje velikosti zobrazovacího zařízení: počítačům s monitory různých velikostí, notebookům, tabletům či mobilům. První rok byl zahřívacím kolem: využili jsme ho k dolaďování služby, ke zjišťování zájmů a potřeb potenciálních uživatelů a hledali jsme synergické možnosti. S ohledem na sledovanost a charakter TV programů, které jsou zastoupeny ve videotéce, předčila poptávka naše očekávání. Každý týden jsme evidovali nárůst počtu nových zájemců. Ovšem naším cílem bylo masověji vstoupit na TV obrazovky a to se v závěru roku daří. Ještě minulý rok byl jako platební nástroj využíván pouze mobilní telefon prostřednictvím PR SMS. Je uživatelsky přijatelnější, skýtá pocit většího bezpečí, ale je méně ekonomicky výhodný. Proto jsme v únoru letošního roku odstartovali placení pomoci platebních karet prostřednictvím GoPay – dnes. Vyplatilo se, nyní tento způsob využívá 60 % našich nových předplatitelů.

Na jaře jsme rovněž vstoupili na slovenský trh. Počet nových předplatitelů ze Slovenska využívající službu PR SMS tvoří 25 % našich nových předplatitelů. Letos na podzim jsme navíc využili HbbTV Kinosvět a nabízíme přístup do Filmpopularu i prostřednictvím tohoto distribučního kanálu. A opět: první výsledky nám dělají velkou radost. Mimochodem na HbbTV nabízíme i podpůrné informace o pořadech, zpravodajské pořady o filmu a teleshoppingové pořady.

Obsah je jistě důležitý, ale i uživatelsky přijatelné řešení sehrává významnou roli. Co pro to děláte ve Filmpopularu?

Naše filmotéka zdvojnásobila za rok svůj obsah na více než 2000 videí žánru záhady, paranormal, válka, krimi, filmový svět, děti. Vše v českém, respektive slovenském jazyce a bez reklam. Pořady jsou zpravidla nasazovány v předpremiéře, a před jejich uvedením na lineárních kanálech. Během jarní či podzimní sezóny se navíc obmění téměř čtvrtina obsahu videotéky. Takže během dvou let se obmění, vyjma vlastní produkce, téměř všechny tituly.

Připravujete další rozšiřování Filmpopularu?

Filmpopular získal na trhu placené SVOD/VOD v ČR během roku a půl u platících a registrovaných zákazníků 4,5% tržního podílu v ČR a tvoří 1 % podílu tržeb naší společnosti. Vzhledem k tomu, že se tímto produktem zabýváme od jara roku 2017, považuji 380% nárůst za slušný výsledek. Přesto bychom chtěli dosáhnout minimálně dvojnásobného podílu na trhu. Pokud se to podaří a podaří-li se nám ještě více HbbTV Kinosvět využít jako distribuční kanál a další zobrazovací platformu, tak zvažujeme nasadit v HbbTV Kinosvět nové produkty související s našimi lineárními službami. Přestože nelineární vysílání chápeme jako doplněk našich televizních stanic, věřím, že bude postupně získávat stále významnější podíl na našich tržbách.

FilmPopular získal za rok a půl své existence 4,5% podíl na trhu SVOD/VOD.

Leoš Pohl

Před několika lety jste byli významnými producenty/koproducenty ve tvorbě dětských pořadů, které mohou naši diváci vidět na stanici mini. Věnujete se i nyní vlastní výrobě televizních pořadů?

Je pravda, že naše dětské pořady (Baby English, Staré pověsti české, Paci. Paci, pacičky, Modré autíčko či Bílý tesák) patří ke zlatému fondu našich pořadů a mají stále vysokou sledovanost. Stejně tak je tomu u autorských pořadů, které stály u startu TV Kinosvět (S. Motl – Stopy, fakta, tajemství, A. Vašíček – za všechny jeho pořady snad Tajemství Voynichova rukopisu).

V příštím roce opět připravíme pro naše diváky dva pravidelné magazíny věnované záhadám: Tajemné horizonty (čtrnáctideník) a Magazín záhad (týdeník) a hned čtyři filmové magazíny: Filmové noviny, Kinotipy, Noční zprávy a V prachu hvězd. Ve výrobě máme dva doku dramatické seriály, dva nízkorozpočtové filmy, tři dokumentární seriály věnované záhadám a čtyři věnované válkám. Z vlastních zdrojů uvedeme i osmidílný cestopis z Číny a dvanáctidílný seriál věnovaný slovenským hradům a zámkům. Dále vzniknou čtyři originální dokumenty směrované opět k záhadám a samozřejmě nové díly filmů o filmu a DVD arény. Pokračovat budeme i ve výrobě střihových seriálů, které doplníme o nové témata. Dva budou věnované cestování, dva dětem a čtyři se objeví na obrazovce TV WAR svět válek. Co se týče zahraniční spolupráce uvedeme dva nové dokumentární seriály. Tolik my – vedle toho tu budou stovky hodin nakoupených pořadů.

V závěru roku jste se v Praze sešli s vedením třetí největší čínské mediální skupiny JSBC. Nebudete se prodávat?

Kdepak. Budeme spolupracovat. Čínská strana disponuje neskutečně bohatou programovou knihovnou, co se týče dokumentů. Příští rok např. odvysíláme jejich špičkové doku drama Nanking. Zájem je i o naši tvorbu pro jejich televizní sítě a o společné projekty. Uvidíme, co se dojedná při druhé schůzce.

Jaké jsou vaše plány pro rok 2019?

Naše cíle do příštího roku jsou následující: zvýšit podíl placené televize na celkových příjmech na 60–65 % a prodej reklamy udržet na úrovni 30–35 %. Dále zvýšit podíl platících a registrovaných předplatitelů nelineárních služeb na trhu na 9–10 %. A soustředíme se na potřebné synergie, které by měly přinést větší ziskovost celé naší práce.

Leoš Pohl, Československá filmová společnost

Československá filmová společnost provozuje na českém trhu vysílání stanic CS film, CS mini, Horor film, War svět válek (placené), Kinosvět (bezplatná) a také online službu Film Popular. Většinovým vlastníkem Československé filmové společnosti je Leoš Pohl (75 %). V loňském roce vytvořila obrat ve výši 48,6 mil. Kč, což bylo o tři procenta víc než v roce 2016. Zisk po zdanění představoval 3,57 mil. Kč.