Pedagog Kaderka uvedl webové stránky k mediální výchově

úterý, 18. prosince 2018, 17:35 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

Webové stránky přinášejí otevřenou učebnici mediální výchovy i dostupná data o mediální gramotnosti české společnosti.

Repro: Svět médií

Repro: Svět médií

Vyučující mediální výchovy pražského Gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka spustil web www.svetmedii.info, kde učitelé najdou důležité zdroje k mediální výchově včetně kalendáře vzdělávacích příležitostí s akreditovanými kurzy pro učitele. „Web neslouží jen učitelům, ale i veřejnosti. Ti, co se bojí, že mediální výchova je jen další nástroj propagandy, zde najdou základní informace, co je mediální výchova a co se v ní učí,” sdělil Michal Kaderka.  

Právě nedostatek kvalitních podkladů má být jedním z důvodů nízké úrovně mediální výchovy na školách. Podle výzkumu společnosti Median pro Jeden svět na školách pouze 30 % učitelů používá k mediální výchově učebnici. Zbytek hledá zdroje na internetu. Problémy se týkají i vzdělávání: pro tři čtvrtiny učitelů je těžké si najít o kurzu k mediální výchově nějaké informace a 63 % učitelů neví, kde kurzy vyhledat. 

Michal Kaderka na webu zveřejňuje po jednotlivých kapitolách otevřenou učebnici mediální výchovy Svět médií. „I přestože se jedná o velmi náročný proces, přibývá každý měsíc jedna kapitola i s pracovními listy a s metodikami pro učitele,” dodává  Kaderka.

Kaderka je absolventem pražské pedagogické fakulty a od roku 2010 učí mediální výchovu jako samostatný předmět na pražském Gymnáziu Na Zatlance. Zároveň učí občanskou nauku na Karlínské obchodní akademii a VOŠE a je spoluzakladatelem Aliance pro otevřené vzdělávání.

-mav-