CzechTourism představil novou expozici pro veletrhy

středa, 16. ledna 2019, 16:35 Aktuality, Reklama, Marketing MediaGuru

Agentura CzechTourism chce přilákat více turistů. Připravila novou expozici pro veletrhy prezentující Českou republiku.

Zdroj: CzechTourism

Zdroj: CzechTourism

Agentura CzechTourism připravila novou veletržní expozici České republiky, se kterou se návštěvníci budou moci seznámit na vybraných domácích i zahraničních veletrzích organizovaných agenturou CzechTourism v letech 2019–2022.

Základní charakteristikou má být přehledné uspořádání, velkoformátové obrazy, atypické osvětlovací prostorové bannery a výrazné označení. „Očekáváme, že rok 2018 bude opět rekordním, a to co se příjezdů zahraničních i domácích turistů týká. Za první tři čtvrtletí loňského roku se v České republice ubytovalo 8,1 milionů zahraničních turistů, což bylo o 4,7 procent více než ve stejném období roku předchozího,“ říká Klára Dostálová, ministryně Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Jedním z tradičních marketingových nástrojů, jak příjezdový turismus podpořit, jsou podle ní právě veletrhy. Prvními veletrhy, kde měli návštěvníci možnost novou expozici vidět, byly lednové Ferienmesse Wien a Vakantiebeurs Utrecht. V České republice bude expozice poprvé představena expozice ve čtvrtek, 17. 1. 2019 krátce po poledni na veletrhu GO a Regiontour Brno.

„Nová veletržní expozice v sobě kombinuje prvky, které se velmi osvědčily v uplynulých letech – například velkoformátové obrazy či velkoplošnou led obrazovku s řadou nových technologií a doprovodných programů,“ vysvětluje Monika Palatková ředitelka agentury CzechTourism. Expozici má CzechTourism v pronájmu na 4 roky. Je vyhotovena třikrát, a to za účelem pokrytí vícera veletrhů, které se konají ve stejnou dobu a snaží se mimo jiné nabídnout vystavovatelům dostatečný prostor pro jejich prezentaci i obchodní jednání.

V roce 2019 se agentura CzechTourism s oficiální expozicí zúčastní opět celkem 17 vybraných domácích i zahraničních veletrhů, stejně jako v loňském roce. Mezi největší zahraniční akce patří každoročně ITB Berlín, WTM Londýn nebo MITT Moskva. Jejich seznam spolu s dalšími informacemi a přihláškami je k dispozici na stránkách www.czechtourism.cz v sekci Naše služby pro Vás. CzechTourism bude také zajišťovat účast na specializovaných kongresových veletrzích i dalších vybraných akcích realizovaných jednotlivými zahraničními zastoupeními. Těch se po celém světě aktuálně nachází 23.

Expozici umělecky zpracoval Bronislav Stratil. Vizuálně nejsilnějším prvkem je krystalický baldachýn vytvořený z trojúhelníkových panelů ve tvaru české vlajky. Hlavním komunikačním prostředkem expozice jsou velkoformátové podsvícené fotografie a obrazovky. Na obvodu jsou rozmístěny výstavní pulty, které vizuálně vytváří svítící prstenec obepínající celou plochu expozice. 

-zue-