CzechTourism se letos zaměří na vize a změny

úterý, 8. ledna 2019, 12:25 Marketing MediaGuru

Letos se chce CzechTourism od hlavního marketingového tématu přesunout víc k produktovému obsahu.

Zdroj: FB CzechTourism

Zdroj: FB CzechTourism

Letošní marketingová komunikace agentury CzechTourism se zaměří na téma vizí a změn a na to, co za posledních třicet let vzniklo nebo se výrazně změnilo v regionech České republiky. Pozornost bude věnována nejen Praze, ale i regionálním městům, jako je Brno, Ostrava, Liberec, Karlovy Vary, Olomouc, Kroměříž, Kutná Hora a Litomyšl.  

Ve svém optimistickém výhledu agentura letos očekává příjezd 12,4 milionů turistů, tedy meziročně o 1,3 milionu více. V pesimistickém scénáři počítá s 11,8 mil. turistů. Celkový příjem z cestovního ruchu by měl dosáhnout 172 miliard korun, což je o šest miliardy více, než kolik bylo plánováno pro loňský rok.  

Plánovaná hodnota inzertního prostoru (AVE) ve srovnání s loňskou predikcí mírně narostla – v rámci incomingového turismu je vyčíslena na 3,8 miliardy korun, pro domácí ruch ve výši 75 milionů korun, jak vyplývá z informací uvedených na stránkách agentury.

Ve své komunikaci se bude CzechTourism soustředit opět především na tzv. požitkáře, turisty středního a vyššího věku hledající kvalitní služby a pasivní odpočinek, a mladé „cool“ turisty, kteří se chtějí na svých cestách bavit. Vedle domácího trhu plánuje agentura aktivity v příhraničních státech, jako je Německo, Slovensko a Polsko, a v dalších evropských státech a Rusku. Značku České republiky bude posilovat na vzdálených trzích v Severní a Latinské Americe, na Blízkém východě a v jihovýchodní Asii.

I nadále chce agentura cestovního ruchu budovat jednotnou destinační značku s využitím principu storytellingu „Česko – země příběhů“, zvýšit regionální rozptyl a navýšit počet příjezdů, přenocování, opakovaných návštěv i průměrnou útratu. Od hlavního marketingového tématu se chce letos však více přesunout k produktovému obsahu – větší důraz tak bude klást na samotné produktového portfolio, tedy autentické zážitky, které daná destinace nabízí.

Hlavním komunikovaným produktem budou regionální města a Praha, vedlejšími poté cykloturistika či léčebné lázeňství a wellness.

U měst bude kladen důraz na městský i noční život a také architekturu, zdůrazňována bude přitom jejich atmosféra, místní gastronomie i kvalitní kulturní a sportovní eventy. Kutná Hora, Olomouc, Kroměříž a Litomyšl budou prezentovány zejména pro svou historii a architekturu, v případě Liberce a Karlových Varů bude zvýrazněn sdílený společný zážitek, například v zoologické a botanické zahradě, v zábavních parcích, vodních světech či interaktivních expozicích. U největších měst republiky – Prahy, Brna a Ostravy – bude komunikován životní styl i jejich dynamická pulsující atmosféra, moderní a alternativní kultura, art performance, netradiční výstavy, ale také trendy podniky.

Dalším produktem, který bude komunikován primárně na blízké trhy, bude rekreační cykloturistika a s ní spojený odpočinek, poznání a nenáročné trávení volného času. Kampaně se zaměří na lokality jižních Čech, Českého středohoří, Koruny Vysočiny a Cyklostezky Bečva.

Posledním komunikovaným produktem je Léčebné lázeňství a wellness, tedy relaxační pobyty v lázeňských místech jako Třeboň, Teplice, Janské Lázně, Velké Losiny a Karlova Studánka. Spolu s nabídkou lázeňských procedur bude vyzdvižena i atmosféra lázní, kulturní program, gastronomie i okolí.

Ke kampaním bude CzechTourism využívat sociální média, web, online reklamu, influencery, PR aktivity, eventy, veletrhy a partnerství.

-stk-