Soffa vytváří alianci se svatebním magazínem Mile

úterý, 15. ledna 2019, 14:10 Aktuality, Tisk MediaGuru

Magazín Soffa navázal spolupráci se svatebním magazínem Mile.

Magazíny Soffa a Mile vytvářejí vydavatelskou alianci, zdroj: FB Soffa & FB Mile

Magazíny Soffa a Mile vytvářejí vydavatelskou alianci, zdroj: FB Soffa & FB Mile

Tištěný magazín Soffa, který na českém trhu existuje pět let, vytváří vydavatelskou alianci se svatebním magazínem Mile. „Náš vydavatelský tandem má za cíl zvýšit naši konkurenceschopnost vůči velkým vydavatelským domům, a to jak s ohledem na inzerci, tak na distribuci,“ vysvětluje Adéla Lipár Kudrnová, zakladatelka a šéfredaktorka Soffa.

Vydávání časopisů Soffa a Mile bude nadále zajišťováno oběma vydavatelskými subjekty. Spolupráce má především spočívat na poli inzertním, distribučním a redakčním.

Magazín Mile, který založila a vede šéfredaktorka Ilona Karásková, loni v listopadu po dvou online vydáních vyšel také v tištěné podobě. Od roku 2019 v rámci partnerství se Soffa vyjde čtyřikrát ročně v nákladu 2000 výtisků. Zároveň však bude k dispozici i v digitální verzi. Tematicky se zaměří nejen na české a zahraniční svatby, ale i na oslavy a jiné významné události. 

Magazín Soffa vydává stejnojmenná společnost, v níž má 20% podíl šéfredaktorka Adéla Lipár Kudrnová a 80% podíl firma Deelive Atelier. Vychází elektronicky od roku 2013, tištěnou verzi zavedl v roce 2015. Je dostupný v českém i anglickém jazyce.

Příští číslo Soffa s tématem Symboly vychází v polovině února, magazín Mile v polovině března. Oba dva tituly budou k dostání ve volné distribuci.

-stk-, -mav-