Unie vydavatelů má novou správní radu, ruší sekce

čtvrtek, 24. ledna 2019, 14:05 Aktuality, Tisk MediaGuru

Unie vydavatelů odstupuje po dvanácti letech od rozdělení na dvě sekce. Letos se chce mj. zaměřit na nová data výzkumu čtenosti.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Valná hromada Unie vydavatelů schválila novou strukturu této profesní organizace. Po dvanáctiletém fungování se totiž stávající komorový systém, kdy byla Unie vydavatelů rozdělena do dvou sekcí (Sekce deníků a Sekce časopisů), ukázal jako nevyhovující. Obě sekce proto byly zrušeny a budou nahrazeny specifickými pracovními skupinami podle aktuálních potřeb členské základny. „Na současném mediálním trhu ovlivněném stále intenzivnějším nástupem digitálních technologií jsou hlavní zájmy vydavatelů deníků a časopisů téměř ve všem totožné," zdůvodnil výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

Valná hromada zvolila podle nových stanov devítičlennou správní radu, která bude v mezidobí do další valné hromady činnost Unie vydavatelů řídit. Po prodeji Bauer MediaMafra dva zástupce ve správní radě, zasedá v ní i bývalý generální ředitel Economie Roman Latuske. Správní radu (v abecedním pořadí) tvoří: Petra Fundová, Jiří Kašpar, Pavel Kvoriak, Roman Latuske, Petr Marek (předseda správní rady), František Nachtigall, Miloslava Nováková, Libuše Šmuclerová, Tomáš Tkačík. Zvolena byla i tříčlenná kontrolní komise, která bude kontrolovat plnění úsporně stanoveného rozpočtu, který valná hromada rovněž přijala.

Hlavními prioritami činnosti Unie vydavatelů má být v roce 2019 ochrana zájmů vydavatelů v oblasti evropské a domácí legislativy, podpora některých společných aktivit zaměřených na monetizaci obsahu a v oblasti výzkumu trhu získávání a podpora nových dat o tiskových titulech. „Cílem je poskytovat o tisku data nejen na úrovni ‚reálných uživatelů‘, jak je tomu v současném výzkumu čtenosti, ale také o celkovém počtu kontaktů mezi čtenáři a tiskovými médii, což jsou údaje, které se stále více uplatňují u jiných, zejména digitálních, mediatypů,“ uvedl předseda správní rady Petr Marek.

-mav-