V Česku se do content marketingu investuje přes 200 mil. korun

čtvrtek, 24. ledna 2019, 12:25 Marketing, Výzkum MediaGuru

Obsahový marketing nabývá v očích českých i zahraničních marketérů na významu, ukazuje mezinárodní průzkum.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Do obsahového marketingu se na českém trhu investuje ročně přes 200 milionů korun, vyplývá to z mezinárodního průzkumu ICMF Barometer, který na osmi evropských trzích realizovala výzkumná agentura Scion. Za českou částí stojí Asociace content marketingu (ACM). „Českému trhu zásadně chybí profesní ukotvení content marketingu, data a jasné zasazení CM do marketingového mixu s důstojnou pozicí a rozpočtem. Tento průzkum jsou první relevantní data z dané oblasti, které máme nyní k dispozici,“ vysvětluje za ACM její ředitelka Kateřina Borovanská.

Průzkumu, do kterého se kromě České republiky zapojilo také Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovinsko, Belgie, Dánsko a Norsko, se zúčastnilo 487 respondentů z řad marketérů a komunikačních manažerů. Celkově dosáhly roční investice do content marketingu na všech zkoumaných trzích 9 miliard euro. Nejvíce přitom investovalo Německo, poté Švýcarsko a Rakousko. Mezi respondenty napříč trhy vládne navíc přesvědčení, že obsah bude i nadále nabývat na významu.

Co se týče rozložení investic, největší podíl je věnován tvorbě obsahu (36 %). Pětina rozpočtu putuje na jeho následnou podporu (21 %) a distribuci (19 %). Na strategii a plánování je alokováno 16 % a na následné měření a analytiku 9 %.

Rozložení investic v obsahovém marketingu, zdroj: ICMF

Rozložení investic v obsahovém marketingu, zdroj: ICMF

V Česku je přitom největší důraz kladen na samotný obsah – Češi jsou nejvíce ze všech zemí přesvědčeni, že opravdu klíčový pro úspěch je obsah samotný (30 %). Distribuce je primární pro 7 % českých respondentů. Zbytek je toho názoru, že jak samotný obsah, tak i jeho distribuce jsou stejně důležité. V sousedním Německu je přitom náhled na věc opačný, jen 8 % Němců přikládá největší váhu obsahu, naopak jeho distribuce je nejdůležitější pro 22 % z nich.

Pro šíření obsahu se již standardně využívají sociální sítě. Jejich rozložení se však v každé zemi liší. V šesti z osmi zemích je neužívanější Facebook, zato v Rakousku je na prvním místě YouTube a v Dánsku LinkedIn. V Česku se do obsahové strategie po Facebooku nejčastěji zapojuje také YouTube, Instagram, LinkedIn a Twitter. V jiných zemích se však hojně využívají i chatovací aplikace typu WhatsApp nebo Messenger.

Využití sociálních médií v obsahové strategii, zdroj: ICMF

Využití sociálních médií v obsahové strategii, zdroj: ICMF

Valná většina dotázaných se shodla na tom, že placená podpora firemního obsahu je naprosto nezbytná. Myslí si to 90 % norských respondentů, 89 % německých a rakouských, 86 % slovinských a 84 % Čechů, kteří jej nejvíce promují přes sociální média, PR a influencery.

Nejužívanější metody k podpoře placeného obsahu, zdroj: ICMF

Nejužívanější metody k podpoře placeného obsahu, zdroj: ICMF

Více informací o výzkumu, který byl u nás poprvé prezentován na konferenci Content marketing, můžete získat u organizátora české části průzkumu – Asociace content marketingu.

-stk-