AdMonitoring rozšířil své výstupy o programatik

pondělí, 25. února 2019, 10:50 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

Projekt měření internetových investic reaguje na nárůst programatické reklamy.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

V rámci projektu měření výdajů do celoplošné internetové reklamy AdMonitoring je nově k dispozici údaj o objemu programaticky obchodovaného inzertního prostoru. Nově přidaná kategorie má přesněji popisovat investice do online reklamy, které v posledních letech kontinuálně rostou, přičemž se mění jejich distribuce. Původně dominantní kategorie displejové reklamy nakoupené napřímo klesá adekvátně tomu, jak roste objem programatiku. V lednu 2019 již objem programaticky nakoupeného reklamního prostoru předstihl objem displeje obchodovaného napřímo.

AdMonitoring je projekt Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), který mapuje výdaje do celoplošné online reklamy 12 let a zahrnuje většinu českých provozovatelů online médií. Ostré publikaci programatických dat předcházelo více než rok trvající období přípravy a testování.

„Programatik je už několik let běžnou součástí obchodních modelů online inzerce ve světě stejně jako v České republice. Jeho dynamika roste velmi rychle, jak se zlepšují možnosti cílení a měření výkonu. SPIR na to reagoval úpravou metodiky projektu AdMonitoring. S výkonem za programatik projekt poskytuje přesnější a ucelenější pohled na investice zadavatelů a komplexní obraz o objemu reklamy a způsobu rozdělení investic do jednotlivých obchodních modelů,“ komentovala tento krok Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR.

Objem programatické online inzerce bude za daný měsíc k dispozici vždy 20. den v měsíci následujícím po měřeném období, a to na stránce s veřejnými výstupy v tabulce „Provozovatelé”.

-mav-