Návštěvy Potmě kampaní cílí na sendvičovou generaci

sobota, 16. března 2019, 07:35 Aktuality, Reklama MediaGuru

Sociální start-up Nadačního fondu Českého rozhlasu se snaží pomáhat lidem, kteří pečují o své blízké.

Zdroj: Návštěvy Potmě

Zdroj: Návštěvy Potmě

Sociální start-up Návštěvy Potmě, spadající pod Nadační fond Českého rozhlasu, spouští po roce svého fungování první kampaň se sloganem: „V našich očích nestárnou“. Společnost, jež propojuje nevidomé a těžce zrakově postižené se seniory žijícími v osamění, se v nové komunikaci snaží poukázat na celospolečenský problém osamělosti. Cílí přitom na ženy a muže sendvičové generace, kteří se starají zároveň o své děti i rodiče, a potýkají se tak s psychickým a fyzickým vyčerpáním.

Hlavní myšlenkou kampaně, pod níž je podepsáno studio Remembership_, je poukázat na fakt, že nevidomí a těžce zrakově postižení nevnímají fyzické příznaky stáří a své klienty poznávají výhradně skrze příběhy a vyprávění. „Rozhodli jsme se vykreslit seniory jako mladé aktivní lidi, kteří stále žijí příběhy a vzpomínkami, o nichž nevidomým během návštěv vyprávějí. Ukazujeme dívky a mladíky na starých černobílých fotografiích a zdůrazňujeme, že zejména tímto způsobem vypadají i v očích nevidomých. Navíc příběhy, které děti a vnuci slyšeli své babičky a dědy opakovat už mnohokrát, si nevidomí rádi poslechnou znovu,“ popisuje Petr Rubáček z Remembership_.

Kampaň bude k vidění na internetu, a to prostřednictvím Facebooku, Instagramu a PPC reklam. Načasování je záměrně zvoleno v období, kdy je vánoční sentiment na ústupu a lidé problematiku stárnoucí populace a s ní související osamělosti seniorů opět upozaďují.

Projekt Návštěvy Potmě jako takový je v současné chvíli na trhu jediný svého druhu. Od klasického hlídání seniorů se v mnohém liší. „Návštěvníci přichází za seniory jako společníci a tráví s nimi čas tak, aby jim přinášel radost. Naší rolí není starost o domácnost seniora, nákupy nebo pochůzky po lékařích a úřadech, naším cílem je zpestřit seniorům dny, které tráví v osamění a ulevit i rodinám, které o ně pečují. Návštěvníci přinášejí na návštěvy svoji osobnost, schopnosti a dovednosti, životní zkušenosti a hlavně empatii a velkou trpělivost,“ vysvětluje klíčové rozdíly ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu a zakladatelka start-upu Gabriela Drastichová.

Služba je pro seniory bez rodinných příslušníků a pro seniory v pobytových zařízeních zdarma. V případě, že službu objednává rodinný pečující pro své rodiče či prarodiče, jsou první tři návštěvy zdarma a další se hradí částkou 250 korun za hodinu.

-stk-