Skupina Joj kupuje od ČSFS ziskové televize

úterý, 12. března 2019, 10:35 TV MediaGuru

Tematické stanice CS film, CS mini nebo Kinosvět skončily v loňském roce v zisku a navýšily i obrat.

Zdroj: Joj Media House

Zdroj: Joj Media House

Stanice Československé filmové společnosti (ČSFS) loni mírně navýšily obrat i hospodářský výsledek, vyplývá z výkazu zisku a ztrát firmy za rok 2018. Obrat loni přesáhl 52 mil. Kč a zisk se přiblížil ke 4 mil. Kč.

ČSFS je vlastníkem několika tematických stanic, které ale míří do portfolia slovenské televizní skupiny Joj. Na dohodě o převzetí sto procent akcií ČSFS se firmy domluvily letos v únoru. S transakcí vyslovila souhlas i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV).

ČSFS dosud zajišťovala vysílání stanic CS film, CS mini, Horor film, Kinosvět, War svět válek a online službu Film popularČeskoslovenskou filmovou společnost kupuje Joj Group od zakladatelů Leoše Pohla (75 %) a Jana Jurky (25 %).   

Základní ukazatele hospodaření ČSFS (tis. Kč)

  2018 2017 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 52 426 48 601 8
provozní výsledek hospodaření 4 595 4 898 -6
výsledek hospodaření za účetní období 3 941 3 565 11

Zdroj: výkaz zisků a ztrát 2018

Slovenská televizní skupina Joj tímto na českém televizním trhu zvyšuje zásah na 730 tisíc diváků denně. Joj je už na českém trhu v televizním segmentu přítomná přes společnosti Doneal, která provozuje vysílání stanice Joj Cinema, a firmu Magical Roof (na jejímž vlastnictví se z 20 % podílí Czech News Center), která provozuje Joj Family.

Pod skupinu Joj spadá na Slovensku vysílání stanic TV Joj, Plus, Wau, Rik a Ťuki. Dále je aktivní na trhu slovenské venkovní reklamy, kde jí zastupuje společnost Akzent BigBoard a částečně také na trhu tištěných titulů (Bratislavské noviny). Vlastní také rádiové zastupitelství Radio Services, které prodává reklamu pro stanice Jemné, Vlna, Antena Rock a Europa 2.  Na českém trhu je Joj zastoupena vedle TV segmentu i ve venkovní reklamě, a to přes firmu BigBoard Praha.

-mav-