Marek Singer: Program Primy se osvědčil. Věříme mu.

pondělí, 5. srpna 2019, 07:25 TV Martina Vojtěchovská

Hlavní vysílací sezóna se prodlužuje a nároky na kvalitu se zvyšují, popisuje trendy před startem podzimního vysílání generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

Marek Singer na tiskové konferenci, foto: FTV Prima

Marek Singer na tiskové konferenci, foto: FTV Prima

Podzimní programové schéma TV Prima přináší většinou už známé formáty, jejich obměna proti loňskému roku není příliš vysoká. Je to znak toho, že programové schéma tak, jak jste ho začali budovat, se vám vyplácí a že do něj není třeba dělat velké zásahy?

Je pravda, že ve srovnání s dřívějšími roky se nám podařilo schéma v jednotlivých dnech srovnat na relativně uspokojivou úroveň. Pochopitelně, že snem každého komerčního vysílatele je mít vyvinuté takové tituly, které se můžou do vysílání vracet a na které jsou diváci zvyklí. Seriály Temný Kraj nebo Modrý kód jsou toho příkladem, stejně tak jako reality show Česko Slovensko má talent. Přesto je ale nutné zdánlivě tytéž pořady neustále vyvíjet a oživovat novým prvky. Mít takto zavedené formáty je ale pro komerčního vysílatele lepší než každý rok uvádět několik nových značek a investovat do nich.

Počítáte tedy s tím, že pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné okolnosti, že byste s tímto nastavením programového schématu na hlavní stanici TV Prima mohli pracovat ještě několik dalších sezón?

Ano, struktura programového schématu se na hlavním kanálu Prima ustálila. Jednotlivé pořady se ale v této struktuře mohou měnit (viz seriál Krejzovi, pozn. red.). Odvíjí se to také od toho, jak se vyvíjí reklamní trh. Na to nemáme letos důvod si stěžovat. A do programu dál investujeme.

Celkově se letos skupině Prima daří zvyšovat podíl na sledovanosti. Je to zásluhou tematických stanic v čele s Prima Krimi. Je vaším záměrem udržovat podíl hlavního kanálu Prima na stabilní úrovni a celkový podíl zvyšovat pomocí menších stanic?

Jistěže bychom byli rádi, kdyby i hlavní kanál zvyšoval zásadně svůj podíl. Situace na trhu je ale taková, že všechny tři hlavní stanice – Prima, Nova, ČT1 – se vzájemně hlídají a dnes už nenajdeme vysílací okno, kde bychom si mohli dopřát výrazné a dlouhodobé navýšení. I konkurence totiž staví do jednotlivých slotů silnou protihru, a je tak těžké najít čas, ve kterém by bylo relativně „volno“. Nevěřím ani na zásadní posuny mezi kanály. Hlavní kanál Prima je v divácké skupině 15–69 v zásadě na úrovni ČT1. TV Nova má v této skupině vyšší podíl, ale když bychom odečetli Televizní noviny, tak se rozdíl mezi Novou a Primou zmenší. Možnost, jak na to reagovat, je investovat do zpravodajství. K tomu jsme se rozhodli, protože připravujeme nový kanál CNN Prima News. Ale v tom zbytku nevidím, že by se například dodatečná stomilionová investice do vlastní tvorby vrátila. Podstatné také je, že délka hlavních vysílacích sezón se prodloužila, dříve sezóny bývaly kratší. Dnes trvá jarní sezóna od ledna do června a podzimní od srpna do prosince. A za poslední roky se zvýšila i kvalita pořadů. To je podle mého názoru primárně vliv České televize, nastavující vyšší a vyšší laťku. Seriál Velmi křehké vztahy (VKV), který jsme kdysi uvedli jako první telenovelu v České republice, by dnes už neuspěl. Ten tlak na kvalitu i kvantitu vlastní tvorby je enormní, a pokud vysílatel nemá dostatečnou finanční sílu, nemůže ho ustát.

Loni jste říkali, že jste do programu investovali vůbec nejvíc v historii. Platí to srovnatelně i pro letošní nadcházející sezónu?

Investice do letošní podzimní sezóny jsou srovnatelné, protože pokračujeme s většinou formátů. Jedinou výjimkou, o kterou se letos investice snížily, je show 1 proti všem, která byla poměrně nákladná a uváděli jsme ji loni.

Situace na trhu je taková, že všechny tři hlavní stanice – Prima, Nova, ČT1 – se vzájemně hlídají a dnes už nenajdeme vysílací okno, kde bychom si mohli dopřát výrazné a dlouhodobé navýšení.

Marek Singer

Naznačil jste, že zpravodajství může být formátem, pomocí kterého by mohlo dojít k navýšení podílu na sledovanosti hlavní Primy. Je to také ten důvod, proč jste se pro uvedení CNN Prima News rozhodli?

Byl by to hezký dodatečný efekt zpravodajského kanálu k hlavnímu kanálu. Uvidíme...

Kdy CNN Prima News spustíte?

Přesný termín zatím netušíme. Nejprve musíme mít připravené provozuschopné zpravodajské centrum. To budujeme v nové budově Na Vinici. Poté do něj bude třeba nastěhovat redakci a zhruba měsíc až dva provoz testovat. CNN Prima News spustíme, až si budeme jisti jeho kvalitou.

Kdy se tedy začnete do nové budovy stěhovat?

Oficiální převzetí budovy se uskuteční v září, samotné stěhování by mohlo proběhnout v listopadu. Spuštění CNN Prima News může proto nastat v horizontu měsíců.

Mělo by to ale být v průběhu prvního čtvrtletí 2020…

To by tak rozhodně mělo být.

Tereza Kostková a Marek Singer na tiskové konferenci, foto: FTV Prima

Tereza Kostková a Marek Singer na tiskové konferenci, foto: FTV Prima

Přestože se podíl skupiny Prima na televizním trhu letos oproti loňsku zvýšil, stále se potýkáte s vyprodaností reklamního prostoru. Bude se pro rok 2020 navyšovat cena reklamy?

Je to tak, cenu budeme muset zvýšit, protože náš reklamní prostor je stále vyprodaný. Samozřejmě nikdo stoprocentně neví, jestli se dramaticky nezhorší ekonomické prostředí, ale za situace, která platí dnes, je zvýšení ceny nevyhnutelné.

Podle monitorovaných údajů investiční aktivity a také i podle prohlášení konkurenční CME ohledně vývoje na reklamním TV trhu v letošním roce je letos objem reklamních investic velmi příznivý. Vnímáte to také tak?

Vidíme, že letošní vývoj na reklamním trhu je minimálně stejně tak dobrý, ne-li lepší než loni. V některých měsících roku rosteme i dvouciferně.

Je tedy už možné predikovat hospodářské výsledky za letošní rok?

Na to je ještě velmi brzy. Podzimní sezóna je pro nás velmi důležitá, a je teprve před námi. Může se stát cokoli. Až po podzimu dokážeme říci, jestli loňské výsledky překonáme.

Cenu televizní reklamy budeme muset zvýšit, protože náš reklamní prostor je stále vyprodaný.

Marek Singer

Událostí letošního podzimu bude také finální zapínání sítí pro DVB-T2 vysílání. Přestože komerční vysílatelé začnou na finální vysílání přecházet až v lednu 2020, můžete už říct, v jakém rozlišení nabídnete divákům své stanice?

Můžeme říct, že v DVB-T2 nebudeme vysílat v HD rozlišení. Naším záměrem je preferovat naše platící partnery, kterým HD signál poskytujeme. V terestrickém vysílání ale chceme jít takovou cestou, která tento obchodní model nenaruší. Česká televize nabídne v terestrice své kanály v nejvyšším možném rozlišení, Nova naopak volí to téměř nejnižší. My se budeme pohybovat někde mezi. Od provozovatele sítí DVB-T2, společnosti České Radiokomunikace, si kupujeme určitou datovou kapacitou, a u té se rozhodneme, jak přesně ji zaplníme.