Magazín 21. století Junior mění koncept i design

čtvrtek, 8. srpna 2019, 10:30 Aktuality, Tisk MediaGuru

Magazín 21. století Junior prošel po třinácti letech na časopiseckém trhu významnou obsahovou i grafickou proměnou.

Nová titulní strana časopisu 21. století Junior, zdroj: RF Hobby

Nová titulní strana časopisu 21. století Junior, zdroj: RF Hobby

Vydavatelství RF Hobby se rozhodlo opustit nejenom původní vizuální podobu časopisu pro děti 21. století Junior, ale také jeho koncept. Zajímavosti z různých oblastí lidské činnosti má nahradit edukace.

Jedná se o nejrozsáhlejší zásah do podoby časopisu za celou dobu jeho existence. Změna má souviset i s dlouhodobě plánovaným posunem ke starším čtenářům. Nový Junior chce oslovit nejen děti, ale také jejich rodiče.

 „Chceme náctiletým čtenářům významně rozšířit vědomosti získané ve škole a prohloubit jejich zájem o tematické oblasti zaměřené na vědu, technologie, či vesmírný výzkum. Přibližujeme jim významné vědecké objevy v souvislostech a poutavou komiksovou formou vysvětlujeme události, které k nim vedly. Vedle toho neopomíjíme ani ucelená témata z oblasti lidského zdraví, přírody a historie,“ upřesňuje nová šéfredaktorka Juniory Jaroslava Balleková.

Jako bonus je v každém čísle přiložen edukativní plakát nebo aktuální téma doplněné infografikou. Rozsah 70 stran nedoznal změny, stejně tak dvouměsíční periodicita. Nemění se ani prodejní cena časopisu 76,90 Kč.

-mav-