Na čele stále Impuls, Evropa 2 se přiblížila Radiožurnálu

středa, 7. srpna 2019, 10:30 Rádio MediaGuru

Realizátoři výzkumu poslechovosti rádií Radio projektu zveřejnili nová data za první a druhé čtvrtletí 2019.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Poslechovost rozhlasu zůstává stabilní, ukazují nová data výzkumu Radio projekt za první pololetí 2019. Týdenní poslechovost dokonce mírně vzrostla na 86,5 % populace, denně si rádio zapne 61,7 % populace ve věku 12-79 let.

Rádio Impuls zůstává jediným celoplošným rádiem s vyšší než milionovou poslechovostí denně (1,011 mil.). Jde v zásadě (tj. v rámci statistické chyby) o srovnatelné výsledky jako v posledním měřeném období 1. čtvrtletí 2019 a posledního čtvrtletí 2018.

V denních datech zůstává druhým nejposlouchanějším Radioužurnál, ke kterému se v pololetí přiblížila Evropa 2 (v týdenní poslechovosti je ale Evropa 2 nad Radiožurnálem, který poklesl i v týdenní poslechovosti).

Frekvence 1 zůstává v rámci statistické chyby na výsledcích z posledního měřeného období. Ty potvrdila Dvojka, která si tak v meziročním srovnání polepšila a osvědčily se jí změny, které zavedla na přelomu roku.

Naopak růst zastavil ČRo Plus a data ukazují pokles v denních datech v mezikvartálním srovnání u ČRo Vltava. Na druhou stranu výsledek ČRo Vltava je v denních datech lepší než ve stejném období loňského roku a také v týdenní poslechovosti registruje Vltava nárůst počtu posluchačů.

Poslechovost (včera) celoplošných rádií (tis. osob)

  1Q+2Q/2019 3+4Q/2018 kvartální změna (%) 1Q+2Q/2018 meziroční změna (%)
Rádio Impuls 1011 1036 -2,4 1020 -0,9
ČRo Radiožurnál 858 882 -2,7 936 -8,3
Evropa 2 853 853 0,0 905 -5,7
Frekvence 1 668 685 -2,5 756 -11,6
ČRo Dvojka 326 326 0,0 294 10,9
ČRo Plus 97 110 -11,8 85 14,1
ČRo Vltava 52 63 -17,5 47 10,6
ČRo Rádio Wave 9 9 0,0 6 50,0
ČRo Jazz 8 10 -20,0 2 300,0
Rádio Junior 8 8 0,0 5 60,0
Zet 7 9 -22,2 13 -46,2
ČRo D-dur 5 7 -28,6 3 66,7

Zdroj: Radio projekt, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark

V podílu na poslechovosti si mírně polepšila Evropa 2, naopak podíl se snížil u Radiožurnálu. Nejvíce si polepšily soukromé regionální a lokální stanice.

Podíl rozhlasových stanic (%), 1+2Q/2019

Radio projekt, 1+2Q/2019, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark

Na čele nadregionálních rádií zůstává síť Hitrádií a Rádio Blaník se stabilním vývojem. Trojkou mez nadregionálními rádii je Kiss.

Mezi regionálními rádii se na čele dostalo Rádio Krokodýl, které potvrdilo rostoucí poslechovost. Dařilo se také rádiím HelaxHaná a Zlín, která potvrdila zlepšenou poslechovost z minulého období. Naopak nižší poslechovost vykázal v prvním pololetí ČRo Brno.

Poslechovost (včera) nadregionálních rádií (tis. osob)

nadregionální 1Q+2Q/2019 4Q/18+1Q/19 kvartální změna (%) 1Q+2Q/2018 meziroční změna (%)
Hitrádio total 648 664 -2,4 575 12,7
Rádio Blaník 588 586 0,3 584 0,7
Rádio Kiss 355 355 0,0 332 6,9
Rádio Beat 268 258 3,9 266 0,8
Country rádio  257 250 2,8 229 12,2
Fajn Radio total 174 194 -10,3 170 2,4
Rock Rádio 115 126 -8,7 107 7,5
Rádio Čas 89 99 -10,1 121 -26,4

Zdroj: Radio projekt, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark

Poslechovost (včera) regionálních rádií (tis. osob)

regionální 1Q+2Q/2019 4Q/18+1Q/19 mezikvartální změna (%) 1Q+2Q/2018 meziroční změna (%)
Rádo Krokodýl 111 101 9,9 93 19,4
ČRo Brno 94 103 -8,7 103 -8,7
Rádio Helax 83 72 15,3 74 12,2
Rádio Haná 75 66 13,6 74 1,4
Signál Rádio 53 58 -8,6 48 10,4
Radio Contact Liberec 50 51 -2,0 53 -5,7
Rádio Rock Max 49 49 0,0 38 28,9
Rádio Petrov 47 51 -7,8 44 6,8
Rádio Zlín  46 38 21,1 33 39,4
Radio Čas Rock 41 47 -12,8 51 -19,6

Zdroj: Radio projekt, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark

Nejsilnější obchodní rozhlasovou sítí byla v prvním pololetí síť Radiohouse s podílem 49,2 %, která si od minulého měření polepšila o 0,7 procentního bodu. Také Media Club mírně zvýšil podíl (+0,2 pb.) na 26,6 %, naopak poklesl podíl Českého rozhlasu o 1,2 procentního bodu na 21,7 %.

Podíl rádiových sítí (%), 1+2Q/2019

Zdroj: Radio projekt, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark

-mav-