Radio Praha se přejmenuje na Radio Prague International

pátek, 30. srpna 2019, 13:10 Aktuality, Rádio MediaGuru

Nově bude zahraniční stanice Českého rozhlasu vysílat pod názvem Radio Prague International.

Zdroj: Český rozhlas

Zdroj: Český rozhlas

Stanice Českého rozhlasu, která zajišťuje vysílání do zahraničí, změní dosavadní název Radio Praha na Radio Prague International. Nový název vybírá proto, aby si posluchači vysílání stanice do zahraničí nepletli s jinými stanicemi Českého rozhlasu.

„Navzdory tomu, že používáme název Radio Praha desetiletí, stále jsme se setkávali, že si nás lidé pletli s někdejší Prahou, navíc Regina se přejmenovávána Rádio DAB Praha. Tak jsme si řekli, že i my přistoupíme k určité kosmetické úpravě. A odteď budeme fungovat pod anglickým názvem Radio Prague International. Je to značka, která jasně definuje naše zaměření. Koneckonců název International používá naprostá většina zahraničních vysílání,“ uvedla šéfredaktorka stanice Klára Stejskalová.

Obsah vysílání se podle jejích slov nezmění, Radio Prague International ale také nově rozvíjí podcasty – zaměřit se chce především na podcasty v anglickém jazyce. „Je to další cesta, jak dostat zajímavé reportáže a rozhovory k lidem, kteří se zajímají o Česko. Potenciál vidím především v anglickém jazyce vzhledem k oblibě podcastů na americkém kontinentu. Je to i šance, jak oslovit početnou krajanskou komunitu, která dnes už nemluví česky,“ doplnila Klára Stejskalová.

Pravidelné vysílání do zahraničí začalo 31. srpna 1936 v 10:00 prostřednictvím krátkých vln. Před válkou se stanice hlásila jako „krátkovlnná československá stanice Praha“. Po válce se k identifikaci používalo v různých jazycích různého označení: Stanice Praha; Tady Praha – Československo; Hovoří Praha, Československý rozhlas – vysílání pro Afriku apod. V 70. letech bylo užívání názvu Radio Praha posíleno vznikem Interprogramu Radio Praha. Plošně se toto označení ustálilo až v 90. letech, kdy se začalo používat spojení Radio Praha – vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.

-mav-