Skupina Óčko navázala loňskými výsledky na předchozí roky

středa, 14. srpna 2019, 07:40 TV MediaGuru

Stabilní vývoj tržeb a zisku zaznamenala v loňském roce Stanice O, která provozuje vysílání televizních kanálů skupiny Óčko.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Televizní skupina Óčko potvrdila v loňském roce své výsledky z předešlých let. Tržby společnosti Stanice O, která v současnosti zajišťuje provoz čtyř televizních kanálů, se meziročně zvýšily o téměř čtyři procenta na 157 mil. Kč. Zisk po zdanění se pohyboval na srovnatelné úrovni jako předloni a představoval 6,2 mil. Kč.

Óčko se dál snaží získávat příjmy nejen z prodeje televizní reklamy, ale i z dalších aktivit vyplývajících především z činnosti eventové divize Óčko Promotion. Zaměřuje se i na zvyšování příjmů od provozovatelů placeného televizního vysílání.  

Základní výsledky hospodaření Stanice O (tis. Kč)

  2018 2017
tržby z prodeje výrobků a služeb 157 234 151 528
provozní výsledek hospodaření 8 010 9 078
výsledek hospodaření za účetní období 6 221 6 997

Zdroj: výroční zpráva Stanice O za rok 2018

„Z hlediska struktury a výše nákladů i výnosů společnosti představoval rok 2018 standardní pokračování výsledku posledních dvou let. Pokračuje diverzifikace výnosů s postupným nárůstem podílu výnosů z jiných komerčních aktivit, než je prodej klasické reklamy. Vedle aktivity Óčko Promotion se v roce 2018 podařilo rozvinout i výnosy z online, a to včetně sociálních sítí. Novým směrem v aktivitách společnosti se stalo posílení orientace na výnosy od distributorů (placeného) televizního signálu. Investice do HD vysílání a spuštění nového kanálu Óčko Black znamenají posílení nabídky a výnosů společnosti z B2C trhu," hodnotí management televizní skupiny ve výroční zprávě.

I v letošním roce televizní skupina Óčko předpokládá růst alternativních příjmů ze zdrojů mimo televizní trh a odhaduje i mírně vylepšený hospodářský výsledek. 

Televizní skupinu Óčko tvoří čtyři stanice: Óčko, Óčko Star, Óčko Black a Óčko Expres. Óčko a Óčko Star jsou dostupné i v terestrickém vysílání, Óčko Black a Óčko Expres nabízejí placení operátoři. Nejmladší stanici Óčko Black uvedla skupina na konci loňského roku. Stanice O je součástí mediální skupiny Mafra.

-mav-