TV Nova loni zvýšila zisk téměř o třetinu na 571 mil. Kč

čtvrtek, 8. srpna 2019, 10:10 TV MediaGuru

Televize Nova loni dosáhla svého nejlepšího hospodářského výsledku za posledních devět let.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Televizní skupina Nova zvýšila loni tržby na 5,1 mld. Kč, což bylo o necelých šest procent víc než v předešlém roce. Zisk po zdanění se vyšplhal na 571 mil. Kč a ve srovnání s rokem 2017 se zvýšil o 27 procent. Vyplývá to z informací zveřejněných ve výroční zprávě TV Nova za rok 2018. Výše zisku představuje pro Novu nejlepší výsledek za posledních devět let.

Pohled na strukturu výnosů ukazuje, že výnosy z televizní reklamy se loni zvýšily o necelá tři procenta a dosáhly výše 4 mld. Kč. Rychleji rostly výnosy z internetové reklamy (+20 %) a z předplatného kabelové televize (+26 %). Jejich objem je ale ve srovnání s výnosy z TV reklamy nízký. Na internetu představovaly výnosy 175 mil. Kč a z kabelového vysílání 298 mil. Kč.

Základní ukazatele hospodaření TV Nova (tis. Kč)

  2018 2017 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 5 102 829 4 835 584 5,5
provozní výsledek hospodaření 1 254 072 1 065 971 17,6
výsledek hospodaření za účetní období 571 177 451 345 26,5

Struktura výnosů TV Nova (tis. Kč)

  2018 2017 změna (%)
výnosy z vysílání reklamy na programech šířených prostřednictvím pozemních vysílačů 4 000 435 3 890 211 2,8
ostatní tržby z prodeje obchodních sdělení v televizi 526 241 487 678 7,9
prodej reklamního prostoru na internetu 175 242 145 678 20,3
předplatné - kabelové televize 298 184 237 332 25,6
ostatní služby 102 727 74 981 37,0

Zdroj: výroční zpráva TV Nova 2018

Vedení společnosti ve výroční zprávě konstatuje, že TV Nova se loni podařilo obsadit první příčky v podílu na sledovanosti ve všech základních cílových skupinách (15+, 15-54, 4+). Loňský rok měl být pro TV Nova ve znamení úspěšných televizních projektů (Ulice, Ordinace v růžové zahradě 2, Výměna manželek, Specialisté, Dáma a Král, Tvoje tvář má známý hlas aj.) a také na internetu.

„V uplynulém roce se opět úspěšně dařilo zefektivňovat aktivity společnosti, které vedly k vynikajícím finančním výsledkům TV Nova," konstatuje management ve výroční zprávě.

-mav-