Obraty obchodních center rostou, daří se gastru

středa, 25. září 2019, 10:30 Retail, Výzkum MediaGuru

Obchodní centra navyšují svůj obrat. Více plochy získává specializovaný maloobchod, daří se i gastru.

Ilustrační foto, zdroj: Palladium

Ilustrační foto, zdroj: Palladium

Obchodní centra v roce 2018 navýšila svůj obrat. Vyplývá to z analýzy CEE Shopping Centre Index, kterou na vzorku 180 regionálních center v České republice, Polsku a na Slovensku zpracovala firma CBRE. „K nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo v ČR (4,2 %), následovalo Polsko (1,6 %) a poté Slovensko (1,1 %). Průměrné obraty rostly i přes nově zavedená omezení prodeje o nedělích v Polsku a o státních svátcích na Slovensku, a také navzdory velmi dynamicky se rozvíjejícímu světu e-commerce,“ komentuje Katarína Brydone, Head of Retail společnosti CBRE. 

Zatímco Češi navštěvují nákupní centra v regionu nejméně často, utrácejí nejvíce, což koreluje s jejich kupní silou – za jednu návštěvu činí útrata přibližně 210 korun na osobu (pro srovnání na Slovensku je to 155 korun a v Polsku 114 korun na návštěvníka).

Relativní návštěvnost (vlevo) a průměrná velikost nákupního koše (vpravo) v Česku, Polsku a na Slovensku, zdroj: CBRE

Relativní návštěvnost (vlevo) a průměrná velikost nákupního koše (vpravo) v Česku, Polsku a na Slovensku, zdroj: CBRE

Český trh je přitom již několik let stabilizovaný s minimem nových retailových ploch. Místo nové výstavby se stávající centra soustředí na svou modernizaci, remodeling a případně rozšíření. „Především díky optimalizaci výměry hypermarketů (tzv. downsizing) je možné rozšiřovat nabídku center o další atraktivní nájemce a zavádět nové služby,“ popisuje za CBRE Klára Bejblová, CEE Retail Research & Consultancy.

Z nových center, které právě na českém trhu vznikají, lze zmínit Bořislavku na Praze 6 a OC Letná na Praze 7, které by mělo být dokončeno ještě letos. K rozšíření přistupuje stále dost hráčů – po centru Chodov (nyní Westfield), které svou plochu před dvěma lety zvětšilo o téměř 42 tisíc m2, se k podobnému kroku rozhodlo i brněnské centrum Avion, pražské Centrum Černý Most, Metropole Zličín a také Galerie Šantovka v Olomouci. 

Stále dominuje móda, obliba roste gastru

Centrům nadále dominuje móda, která zaujímá 35 až 42 % plochy. K největšímu meziročnímu nárůstu v rozsahu 4 až 8 % však došlo u specializovaných maloobchodů, do kterého patří například parfumerie, knihkupectví, lékárna, hračky či optika. Aktuálně jsou s 15% podílem v Česku druhým nejvýznamnějším sektorem. 

Významný růst zaznamenává také sektor gastronomie. „V ČR u něj dokonce během posledních tří let došlo k 40% nárůstu obratů v poměru k maloobchodní ploše. Na rostoucí oblíbenost gastronomie velmi dobře reaguje stále se rozšiřující základna konceptů. Kromě lokálních maloobchodníků, kteří jsou pro tento sektor zásadní, je vidět zvyšující se zájem ze strany mezinárodních provozovatelů. V roce 2018 byla gastronomie s 21% podílem ze všech nově vstupujících mezinárodních značek třetím nejaktivnějším sektorem,“ komentuje Milan Mašša ze CBRE.

Zájem mezinárodních značek o vstup na český trh potvrdil i Walter Wölfler, jenž má v CBRE na starosti region CEE a Rakousko: „Mezinárodní hráči si pro vstup na evropský kontinent volí v první řadě sice velké země jako Francii nebo Velkou Británii, hned poté se ale zajímají o Vídeň či Prahu. Je to dáno jednak rozvinutými obchodními centry, krásnou high street, vysokou kupní silou a také silnou turistikou.“ Oproti minulosti jsou podle Wölflera firmy při expanzi mnohem opatrnější než dřív, větší důraz kladou na zdravé nákupní prostředí. 

Česká obchodní centra jsou zdravá

Zdraví českých obchodních center potvrzuje i míra neobsazenosti, jež dosahuje pouhých 4,4 %. Rent-to-sales ratio, ukazující na udržitelnost center, činí 8,8 %. „Dnes máme ty nejzdravější obchodní centra, která jsme tu doposud měli,“ komentuje Katarína Brydone. 

Do budoucna má kamenným centrům nahrávat i zpomalování dynamiky růstu e-commerce, který v uplynulých letech rostl v průměru o 20 %. „V roce 2023 očekáváme, že se její podíl v ČR stabilizuje na 17 % a v Polsku a na Slovensku na 10 % z celkových tržeb,“ přepodvídá Brydone. 

-stk-