ČT vynaloží na přechod na DVB-T2 až 1,3 mld. Kč

středa, 9. října 2019, 16:15 TV MediaGuru

Česká televize vyčísluje celkové náklady spojené s přechodem na DVB-T2 až na 1,3 mld. Kč.

Zdroj: Česká televize

Zdroj: Česká televize

Celkové předpokládané náklady České televize spojené s přechodem na vysílací standard DVB-T2 se pohybují v rozmezí 900 mil. Kč1,3 mld. Kč. Vyplývá to půlroční zprávy o hospodaření České televize. V letošním prvním pololetí investovala ČT do přechodu na DVB-T2 více než 107 mil. Kč, za celý letošní rok počítá s částkou téměř 430 mil. Kč.

Výdaje související s přechodem na DVB-T2 vynaložené během 1. pololetí 2019 zahrnují především náklady spojené se službami nového přechodového multiplexu 11, provoz vysílačů malého výkonu (služba pro dokrytí kmitočtového spektra – tzn. dokrývače) a investiční výdaje nutné na modernizaci a technologickou obměnu zařízení v souvislosti s přechodem na formát 1080p .

Finální zapínání sítí DVB-T2 se uskuteční už letos na konci listopadu, jako první bude zapnuta právě finální síť vysílající kanály České televize (a zároveň se bude vypínat stávající vysílání DVB-T). Od července 2020 se má v Česku vysílat terestricky jen ve standardu DVB-T2.

České domácnosti má přechod na DVB-T2 vyjít celkově na 473 milionů korun. Zaplatí za pořízení set top boxů nebo nákup televizorů umožňujících příjem signálu. Vyplývá to ze studie Arthur D. Little, kterou si nechalo zpracovat ministerstvo průmyslu a obchodu. Celkové náklady spojené s přechodem na nový standard studie vyčíslila na 3,163,72 miliardy korun. Vedle nákladů domácností, státu a provozovatelů sítí zahrnují náklady držitelů kmitočtů včetně jejich ušlého zisku.

Provozovatelům vysílacích sítí bude stát prostřednictvím Radiokomunikačního účtu kompenzovat náklady 613 milionů korun. Přímo státu vzniknou s přechodem náklady 330 až 385 milionů korun související především s informační kampaní pro domácnosti a certifikací přijímačů.

Zdroj: České Radiokomunikace

Zdroj: České Radiokomunikace

Ze zprávy o hospodaření České televize za první pololetí dále vyplynulo, že příjmy z televizních poplatků byly v prvním pololetí na úrovni 51 % plánovaného ročního příjmu (ten představuje 5,64 mld. Kč).

Příjmy z podnikatelské činnosti, které letos ČT odhaduje na 670 mil. Kč, dosáhly v prvním pololetí úrovně 47 % celkových příjmů. Tyto výnosy zahrnují především prodej reklamy, sponzoringu a práv. Výnosy z reklamy a sponzoringu dosáhly
za 1. pololetí 2019 podle ČT vyššího objemu, než bylo plánováno. Barterových smluv bylo však uzavřeno méně, než
se předpokládalo. „Vývoj ve 2. polovině roku bude záviset na situaci na reklamním trhu a chování ostatních subjektů. V současné době se předpokládá, že plánovaný celoroční objem výnosů z podnikatelské činnosti bude dosažen," odhaduje Česká televize

-mav-