V Národním muzeu byla otevřena výstava Labyrint informací a ráj tisku

středa, 16. října 2019, 17:15 Aktuality, Tisk MediaGuru

Od 17. října 2019 do konce ledna 2020 bude v prostorách historické budovy Národního muzea probíhat výstava Labyrint informací a ráj tisku.

Výstava je pořádána u příležitosti 300. výročí vydání prvního českého periodika v roce 1719. Cílem výstavy je ukázat sílu a význam tisku, jak ovlivňoval aktuální společenský vývoj v určitých historických etapách našich dějin v uplynulých třech stoletích.

Návštěvníci výstavy se mohou prostřednictvím interaktivního kvízu seznámit se zajímavostmi týkajícími se nejen tisku, ale celého vydavatelského odvětví či s významem některých termínů používaných v tomto oboru.

Výstava je doprovázena i aktivitami na rozpoznávání falešných zpráv,  a to prostřednictvím interaktivní hry Fakescape, kterou vytvořilo a provozuje stejnojmenné občanské sdružení studentů Masarykovy univerzity.

Historie vydávání novin a časopisů na území České republiky je na výstavě prezentována řadou exponátů, které připomínají jednotlivé historické etapy, přibližují postupy redakční práce i technologie tisku. Na výstavě jsou představeny také nejvýznamnější osobnosti české žurnalistiky. 

Pořádání výstavy je výsledkem spolupráce Národního muzea a Unie vydavatelů, která je tuzemským profesním sdružením vydavatelů novin a časopisů. Kurátorem výstavy je ředitel knihovny Národního muzea Martin Sekera.

„Výstava chce také ukázat, že i přes všechny mocenské a jiné peripetie se tisk vždy snažil přinášet věrohodné, přehledné informace podávané v kontextu vývoje jednotlivých jevů a událostí a čelit tak různým jiným neověřeným nebo pochybným informačním zdrojům,“ sdělil předseda správní rady Unie vydavatelů Petr Marek.

Informační brožuru k výstavě si můžete prohlédnout v dokumentu níže.

-mav-