Vychází hotTopic, první vydání řeší bezpečnost na síti

středa, 20. listopadu 2019, 08:10 Aktuality, Tisk MediaGuru

Nový magazín vznikl ve společnosti Hot Topic, kterou založil Jan Řehák.

Zdroj: hotTopic

Zdroj: hotTopic

Od středy 20. listopadu vychází první vydání monotematického magazínu hotTopic. První číslo nese podtitul Jak přežít na síti a zabývá se digitálním životem českých dětí a mládeže. Je určeno široké veřejnosti a především rodičům. Vychází v nákladu 25 tisíc kusů.

Titul vznikl ve stejnojmenné společnosti a podnikatelské skupině Hot Topic, kterou vede její zakladatel Jan Řehák, dlouholetý profesionál mediálního trhu. Vydavatelsky se projektu ujala Watch Star Media, která tak titul zařadila do rozvíjejícího se portfolia svých tematických magazínů. „Projektu velmi fandíme, líbí se nám jeho pozitivní společenský dopad a bude pro nás zajímavé sledovat odezvu trhu na silné marketingové aktivity, které obvykle takové nové tituly nedoprovázejí,“ komentuje vznik nového média Jaromír Skopalík, CEO vydavatelského domu.

Časopis je specifický tím, že pro jeho vydání vznikla redakční rada složená z odborníků a většina přispívajících autorů jsou lidé s odbornou praxí v problematice bezpečnosti na síti. „Redakce analyzovala téma několik měsíců. Rozhodli jsme se zaměřit na děti a mládež, abychom obohatili kompetence rodičů ve vztahu k digitálnímu světu,“ komentuje šéfredaktor a spoluzakladatel Michael Klenka.

Zdroj: hotTopic

Zdroj: hotTopic

Zdroj: hotTopic

Zdroj: hotTopic

Samotný produkt nestojí pouze na tištěném periodiku „Téma internetových nebezpečí jsme pokryli v celé jeho šíři, ovšem zvláštní pozornost jsme věnovali nejmladším generacím a sociálním sítím. Naší ambicí je stát se multiplatformním médiem, a proto tištěné vydání kombinujeme s pořádáním veřejných akcí, natáčením videí pro youtube a také podcastových a rozhlasových rozhovorů ve spolupráci s Youradio talk a rádiem Zet. Našim cílem je vyvolání celospolečenské debaty na aktuální horká témata,“ popsal Jan Řehák.

První vydání bude podpořeno přednostním vystavením v síti Geco přes Mediaprint & Kapa, celoplošnou spotovou kampaní na Evropě 2 a Frekvenci 1, spoluprací se sedmi středně velkými instagramovými influencery a dalšími doplňkovými aktivitami.

-mav-