ČT zavádí nové piktogramy upozorňující na nevhodný obsah

pondělí, 30. prosince 2019, 11:40 Aktuality, TV MediaGuru

Česká televize bude od ledna pomocí obrazových symbolů označovat pět typů potenciálně nevhodného obsahu: vulgární jazyk, drogy a alkohol, strach, násilí, sex.

Piktogramy upozorňující na obsahy s prvky: násilí, omamných látek, sexu, strachu a vulgarismů, zdroj: ČT

Piktogramy upozorňující na obsahy s prvky: násilí, omamných látek, sexu, strachu a vulgarismů, zdroj: ČT

Česká televize začíná v lednu v testovacím režimu označovat sérií pěti obrazových symbolů pořady, které by mohly být nevhodné pro děti mladší 15 let. Piktogramy odkazují k různým typům potenciálně škodlivých obsahů, jako je vulgární jazyk nebo násilí.

ČT zdůvodnila, že tímto krokem chce usnadnit rodičům orientaci v televizní nabídce a poskytnout jim jednoduchou formou informace o pořadu tak, aby se mohli snadněji rozhodnout, zda je pro jejich nezletilé děti vhodný či nikoli.

Česká televize bude od ledna pomocí obrazových symbolů označovat pět typů potenciálně nevhodného obsahu: vulgární jazyk, drogy a alkohol, strach, násilí, sex. K tomuto samoregulačnímu označování pořadů přistupuje ČT na základě rozhodnutí generálního ředitele, a to už od začátku ledna 2020.

„Piktogramy se začnou postupně objevovat primárně u pořadů zařazených do programu po osmé hodině večer. Následně se tento systém stane standardní součástí našeho vysílání,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Zdroj: ČT

Zdroj: ČT

ČT už dnes označuje obrazovým symbolem i krátkým upozorněním před samotným začátkem pořadu ty části programu, které jsou vhodné spíše pro diváky starší patnácti let. „Navazujeme tak částečně na systém, který jsme zavedli před několika lety na Déčku. Tam označujeme pořady vhodné pro děti starší osmi let,“dodal Dvořák.

-mav-