ČT má letos navýšit příjmy z reklamy a sponzoringu o třetinu

pondělí, 24. února 2020, 07:40 TV MediaGuru

Česká televize předpokládá, že v letošním roce získá z prodeje reklamy a sponzoringu o 75 mil. Kč více než v roce 2019.

Zdroj: Česká televize

Zdroj: Česká televize

Česká televize předpokládá, že v letošním roce zvýší příjmy z prodeje reklamy a sponzoringu v průměru o 35 % ve srovnání s rokem 2019. Vyplývá to z rozpočtu ČT na rok 2020, který v minulém týdnu schválila Rada ČT.

Za očekávaným nárůstem příjmů z prodeje komerčního prostoru stojí především letošní silný rok na sportovní události (LOH, fotbalové Euro), které na sebe vážou zájem reklamních zadavatelů. Na druhou stranu ČT má reklamní prostor ze zákona značně omezen, možnosti klasických reklamních spotů jsou především na stanicích ČT2 a právě na sportovním ČT sport.

Z prodeje klasických reklamních spotů očekává letos ČT objem ve výši 110 mil. Kč, objem z prodeje sponzoringu a product placementu (mohou být umísťovány i na ČT1) je to pak 215 mil. Kč. Celkově z podnikatelské činnosti (včetně prodeje práv, merchandisingu, barterů, výnosů z internetové reklamy aj.) předpokládá letos ČT příjem ve výši 770 mil. Kč, což je o 16 % víc než v loňském roce.

Struktura výnosů ČT z podnikatelské činnosti v roce 2020 (tis. Kč)

  rozpočet 2020 (tis. Kč) změna vs. 2019
reklama 110 000 45%
sponzoring a PP (mimo bartery) 215 000 24%
barterové operace 237 000 2%
prodej práv 90 000 11%
ostatní 125 000 18%
podnikatelská činnost celkem 777 000 16%

Zdroj: Rozpočet ČT na rok 2020

Hlavním zdrojem financování ČT je ale koncesionářský poplatek, který tvoří více než 95 % všech příjmů České televize. ČT v letošním roce plánuje výnosy z televizních poplatků ve výši 5,67 mld. Kč, což je o 30 mil. Kč více než v loňském roce.

Bohatý rok na sportovní události představuje zvýšené možnosti reklamních příjmů, resp. příjmů z komerční komunikace, z hlediska nákladů jsou ale sportovní přenosy druhé nejnáročnější po původní dramatické tvorbě. Na výrobu sportovních přenosů a záznamů letos ČT vynaloží 439,5 mil. Kč, o třetinu více než v loňském roce.

Náklady na výrobu vybraných položek v roce 2020 (tis. Kč)

  rozpočet 2020 (tis. Kč) rozdíl vs. 2019
dramatická tvorba 524 850 -4%
sportovní přenos, záznam 439 510 33%
zpravodajství 346 317 -2%
publicistika 259 683 5%
zábava 112 453 -31%
dokument 111 353 -3%

Zdroj: Rozpočet ČT na rok 2020

Důvodem zvýšených nákladů na sportovní pořady v letošním roce jsou právě letní olympijské hry a mistrovství Evropy ve fotbale. Podle ČT se jedná o pravidelný dvouletý cyklus, kdy v sudých letech jsou kvůli konání velkých mezinárodních sportovních akcí náklady na sportovní televizní práva a výrobu vyšší.

Zákon o ČT stanovuje limity pro prodej reklamy následovně:

  • Na ČT2 a ČT sport nesmí reklamní čas přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů (tj. max. 7 min a 12 sec za den), přičemž vysílání reklam nesmí v době od 19 do 22 hodin překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny na každém z těchto programů.
  • Na programech ČT1 a ČT24 nesmí být reklama zařazena do vysílání vůbec s výjimkou reklamy zařazené do vysílání programu, který je v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou získání práv k televiznímu vysílání kulturní či sportovní události. Pokud k zařazení reklamy dojde, je reklamní čas omezen stejně jako na programech ČT2 a ČT sport (tj. na 7 min a 12 sec za den).

Prostředky získané z prodeje reklamy je ČT ze zákona povinna využít takto:

  • Česká televize čtvrtletně převádí výnos z reklamy vysílané na programu ČT2 Státnímu fondu kultury České republiky. Z výnosu na tomto programu si Česká televize odečte prokázané účelně vynaložené náklady spojené s prodejem reklamy.
  • Výnosy z reklamy vysílané na programu ČT sport použije Česká televize na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tématikou.

-mav-