Šafrovo Forum 24 bylo loni v zisku, má přes milion uživatelů

pondělí, 3. února 2020, 07:30 Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Názorový internetový deník Forum24.cz se loni poprvé dostal přes milion uživatelů měsíčně a vykázal kladný hospodářský výsledek.

Zdroj: Forum 24

Zdroj: Forum 24

Průměrná měsíční návštěvnost serveru Forum24.cz se v loňském roce poprvé vyhoupla přes hranici milionu reálných uživatelů a meziročně se zvýšila o 14 %. Internetový server, vedený Pavlem Šafrem, zaznamenal loni průměrnou měsíční návštěvnost 1,064 mil. RU (zdroj: NetMonitor). 

Více než čtyřicet procent návštěvníků webu mají tvořit uživatelé z větších měst nad sto tisíc obyvatel. Má jít o ekonomicky aktivní lidi s vyššími příjmy. 58 % uživatelů jsou čtenáři-muži.

Průměrná měsíční návštěvnost Forum24.cz

Zdroj: NetMonitor, hodnoty se zobrazí najetím na sloupec

Skupina Forum 24, která je tvořena akciovou společností Forum 24 (vlastněnou Pavlem Šafrem) a spolkem Free Czech Media, dosáhla v loňském roce celkových výnosů ve výši 10,3 mil. Kč. Z dat, která MediaGuru.cz Pavel Šafr poskytl, vyplývá, že skupina loni poprvé skončila v zisku přesahujícího 0,5 mil. Kč (konkrétně 523 tis. Kč).

Výnosy skupiny jsou generovány jak z prodeje vlastních výrobků a služeb, tak z darů a grantů. Forum 24 provozuje web Forum24.cz, vydává časopis Revue Forum, prodává reklamu a publikace. Free Czech Media jako nezisková organizace provozuje veřejnou sbírku pro uhrazení nákladů na tvorbu obsahu. V loňském roce přijala dary ve výši 2 mil. Kč a od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ) čerpala grant ve výši 300 tis. Kč.

Výnosy a HV (tis. Kč), Forum 24 + Free Czech Media

  2015 2016 2017 2018 2019
výnosy 2 505 6 311 8 291 8 170 10 304
hospodářský výsledek -442 -164 -5 736 -2 670 523

Struktura výnosů Forum 24, a.s. (tis. Kč), rok 2019

Forum 24 2019
výnosy 7 400
grant NFNZ 300
výnosy celkem 7 700
hospodářský výsledek 415

Struktura výnosů Free Czech Media (tis. Kč), rok 2019

Free Czech Media 2 019
tržby z prodeje výrobků a služeb 713
přijaté dary 2 021
výnosy celkem 2 734
hospodářský výsledek 109

Zdroj: skupina Forum 24

Free Czech Media získává prostředky na tvorbu obsahu pro Forum 24 na základě crowdfundingu. Vyúčtování sbírky a způsob nakládání s prostředky kontroluje Magistrát hl. města Prahy, který sbírku povolil. Kromě sbírky obdržela Free Czech Media dary od sponzorů na základě darovacích smluv. Od vzniku webu Forum 24 v roce 2015 vynesly veřejné dary a sbírky celkově 12,65 mil. Kč.

Free Czech Media zprovoznila internetový deník Svobodné fórum (později přejmenovaný na Forum 24.cz) před pěti lety. Za cíl si kladl monitorovat činnost médií v návaznosti na politické a společenské elity. Pro svoji činnost si vybral slogan: Českou společnost ticho neléčí. Jeho vznik reagoval na politický a společenský vývoj, deník se od svého startu staví kriticky vůči propojování podnikatelské, politické a mediální sféry  reprezentované Andrejem Babišem.

-mav-