Vizualizace: Data o vytíženosti metra pro plánování outdooru

čtvrtek, 20. února 2020, 15:20 Aktuality, Outdoor MediaGuru

Pro plánování venkovní reklamy se mohou mimo jiné hodit informace o vytíženosti pražského metra. Přinášíme vizualizaci ilustrující, které linky a kdy jsou nejvytíženější.

Zdroj: FB PID

Zdroj: FB PID

Pražské metro denně přepraví přes milion cestujících. Se svými třemi linkami A, B a C tvoří v hlavním městě nejen páteř městské hromadné dopravy, ale i prostor pro reklamní sdělení. Pro plánování reklamních kampaní tak mohou být užitečné informace o vytíženosti metra i demografický profil cestujících.

Nejvytíženější trasou je linka C, která denně odbaví 470 tisíc cestujících. Linka B zaznamená každý den 400 tisíc cest a linka A 270 tisíc cest. Nejvíce cestujících metro přepravuje na jejich cestě do práce a z práce v hodinách od 6:30 do 9:00 a od 15:30 do 18:00. Intenzitu pohybu cestujících ilustruje vizualizace níže.

Analýza návštěvnosti vznikla ve spolupráci společností O2 a BigMedia, které spolu vyvíjí nástroj BigPlan. Zatímco BigMedia vložila do datového systému souřadnice více než 11 tisíc reklamních ploch skupiny BigBoard, včetně údajů o tom, jak jsou tyto plochy natočené vůči okolním komunikacím, O2 data propojilo s anonymizovanými údaji o pohybu několika milionů mobilních telefonů ve své síti. Podle velikosti billboardu nebo podle toho, zda je osvětlený, či nikoli, systém vyčíslí pravděpodobné množství lidí, kteří danou reklamu mohou vidět. Také umožní rozdělit tyto lidi podle pohlaví, věku, zájmů a socioekonomické skupiny.

„Mobil má dnes prakticky každý a díky tomu je možné zjistit například to, na jakých místech se pohybuje nejvíce lidí. Tyto informace mohu být velmi užitečné například při plánování dopravy, firmám mohou pomoci třeba při umisťování nové pobočky. Jde o tzv. Big Data – anonymizovaná a agregovaná data, která lze dále analyzovat a využít k nejrůznějším účelům. V datech je tak možné vysledovat souvislosti, které běžným rozborům unikají a leckdy je nelze odhalit. Vždy se však jedná o informace, ze kterých není možné rozpoznat chování konkrétního zákazníka,“ říká Ferdinand Kraus, manažer O2 Media. Pro analýzu návštěvnosti metra bylo klíčové znát nástupní a výstupní stanici, mohla tedy probíhat i ve stanicích a tunelech, které zatím nejsou pokryty mobilním signálem.

Získaní data lze využít i pro plánování kampaní se zacílením na konkrétní socioekonomickou skupinu zákazníků. Trasu či místo pro reklamu je možné vybrat podle toho, které budou nejefektivnější například pro komunikaci módní značky nebo inzerci zaměřenou na rodiny či podnikatele. Na digitálních nosičích bude možné reklamní sdělení nastavit podle denní doby.

-stk-