ČRo vydal opatření kvůli koronaviru, ruší např. soukromé návštěvy

pondělí, 2. března 2020, 17:00 Aktuality, Rádio , Aktualizováno MediaGuru

Český rozhlas zavedl několik opatření kvůli šíření koronaviru. Zdůvodňuje, že zdraví svých zaměstnanců a spolupracovníků vnímá jako zásadní.

V souvislosti s prvními potvrzenými případy koronaviru v České republice zavádí Český rozhlas několik opatření, vyplývá z informací, které obdrželi zaměstnanci ČRo.

Například se zavádí zákaz soukromých návštěv v budovách Českého rozhlasu v Praze i v regionech, ruší se akce pro veřejnost, které se měly v budovách rozhlasu konat nebo se ruší zkoušky Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu (DPS) a Dismanova rozhlasového dětského souboru (DRDS).

„ČRo dál plní své úkoly, nicméně zdraví jeho zaměstnanců a spolupracovníků vnímáme jako zásadní," napsal generální ředitel ČRo René Zavoral.

Výčet všech opatření uvádíme níže.

Česká televize takto rozsáhlá opatření zatím nezavádí. Řídí se ale pokyny ministerstva zdravotnictví v případě cest zaměstnanců do rizikových oblastí, sdělila na náš dotaz mluvčí Karolína Blinková.

Generální ředitel ČT Petr Dvořák na středečním jednání Rady ČT upřesnil, že zaměstnanci, kteří se vrací z rizikových oblastí, zůstávají ve 14denní domácí karanténě. Zároveň jsou přehodnocovány cesty do zahraničí a byly zrušeny exkurze v budově ČT.

Opatření Českého rozhlasu

1. V budovách Českého rozhlasu v Praze i v regionech platí od 3. 3. 2020 zákaz jakýchkoliv soukromých návštěv. Do budov ČRo budou vpuštěni pouze zaměstnanci, spolupracovníci ČRo, hosté pozvaní do vysílání či osoby, které se mají zúčastnit důležitých pracovních jednání. Vstup nebude umožněn ani jazykovým lektorům – výuku s nimi si ale zaměstnanci mohou domluvit individuálně v prostorách mimo ČRo.

2. Český rozhlas ruší veškeré akce pro veřejnost, které se měly konat v interních prostorách budov v Praze a v regionech a až do odvolání bude jejich pořádání možné jen v externích lokalitách. Toto opatření se netýká veřejně přístupných prostor, jako je například Radiocafé Vinohradská 12 apod. Veřejnost má také volný vstup do prostoru všech recepcí ČRo.

3. Až do odvolání Český rozhlas pozastavuje zkoušky souborů DPS a DRDS, které se konaly v interních prostorách ČRo.

4. S okamžitou platností byl zaveden zvýšený dohled nad úklidem frekventovaných společných míst v budovách ČRo, zejména toalet. Úklidová služba nyní pravidelně uklízí dezinfekčními prostředky i studia, kde se vyskytuje větší množství hostů zvenčí. Recepce v Praze v Římské a Vinohradské ulici jsou uklízeny nejméně třikrát denně. V regionálních studiích jsou recepce uklízeny po konzultaci s řediteli regionálních studií - v závislosti na velikosti recepcí a četnosti výskytu hostů.

5. Všechny toalety v budovách ČRo v Praze i v regionech budou postupně vybaveny dávkovači s dezinfekcí na ošetření rukou. Stejně budou vybaveny i newsroomy, frekventovaná studia, kuchyňky, jídelna a dále i velké společné prostory typu Atria v Římské ulici či Radiocafé Vinohradská 12.

6. Český rozhlas objednal tisíc kusů roušek s respirátory pro potřeby případného zajištění provozu svého vysílání.

7. Všichni zaměstnanci ČRo, kteří se chystají na služební cestu, projednají naléhavost této cesty znovu se svým nadřízeným. Služební cesty se uskuteční pouze v naléhavých a neodkladných případech.

8. Český rozhlas žádá všechny své zaměstnance, kteří se chystají na dovolenou do zahraničí, aby pečlivě zvážili uskutečnění této cesty, zejména pokud by měla směřovat do rizikových oblastí spojených s výskytem koronaviru.

9. Zaměstnanci, kteří se vrací ze zahraničí z oblastí, kde byl potvrzen výskyt koronaviru, jsou povinni kontaktovat svého nadřízeného a domluvit se s ním na podmínkách home office. Nebudou se tedy až do odvolání vracet fyzicky na své pracoviště v ČRo.

10. Pokud by některý ze zaměstnanců ČRo musel zůstat v zahraničí v rámci karanténních opatření, může kontaktovat svého praktického lékaře a požádat ho o potvrzení pracovní neschopnosti. Může se ale rovněž domluvit se svým nadřízeným na případném home office, pokud to situace dovolí.

11. Všichni zaměstnanci, kteří pocítí příznaky onemocnění, například vysoké teploty, respirační potíže apod., jsou povinni zůstat doma a nechodit na pracoviště, kontaktovat svého nadřízeného a poté svého praktického lékaře a domluvit se s ním na dalším postupu. Rozhodně však neplatí, že každý, kdo trpí nějakými obtížemi, je nakažen infekcí koronaviru. Na celé severní polokouli probíhá nyní chřipková epidemie.

12. Český rozhlas žádá své zaměstnance, aby věnovali pozornost informacím o koronaviru, prevenci a jak se chránit, které jsou umístěny na intranetu Českého rozhlasu a na plakátech či letácích v budovách ČRo. Zároveň ČRo vyzývá své zaměstnance, aby dbali na zvýšenou hygienu a dodržovali její pravidla.

-mav-

Aktualizováno ve středu 4. března 2020 o vyjádření Petra Dvořáka na jednání Rady ČT.