ATO: Sledovanost TV byla v březnu nejvyšší za 17 let

pátek, 17. dubna 2020, 15:25 TV MediaGuru

Vůbec nejvyšší byla sledovanost v prvních dvou týdnech platnosti omezení pohybu, zde narostla meziročně o více než hodinu.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Letošní březen byl z pohledu televizní konzumace rekordní: dosáhl nejvyšších hodnot průměrné denní sledovanosti ze všech měsíců za posledních 17 let. Uvedla to v pátek společnost Nielsen Admosphere, která televizní sledovanost měří.

Dodala, že TV sledovanost je od poloviny března vyšší ve všech sociodemografických skupinách, největší meziroční relativní nárůst (až o polovinu) pak v posledních pěti týdnech pozoruje u mladých diváků, vysokoškolsky vzdělaných osob a skupině „A“ socioekonomické klasifikace ABCDE.

Graf níže ukazuje srovnání TV sledovanosti den po dni od začátku března s průměrnými hodnotami této sledovanosti za poslední tři roky (stejný den v týdnu, stejné číslo týdne, průměr let 2017–2019). Z dat je patrné, že až do 9. března byla sledovanost na úrovni předchozích let. Po uzavření škol od 11. března došlo k nárůstu sledovanosti o téměř 30 minut denně. Další skokový nárůst nastal od pondělí 16. března po zavedení omezení volného pohybu osob. Vysoká sledovanost vydržela dva týdny (12. a 13. týden). Mezi 13. a 14. týdnem nastal pokles, podobně jako v jiných evropských zemích. Na výsledcích se také projevil efekt počasí, pěkné počasí od 5. do 12. dubna například přispělo ke snížení sledovanosti až na pouhých 20 minut nad průměr posledních tří let.

Denní ATS po dnech 4.3.-16.4. 2020 vs. průměr ve stejném období za roky 2017-2019, zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

Denní ATS po dnech 4.3.-16.4. 2020 vs. průměr ve stejném období za roky 2017-2019, zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

Televizní čas strávený v březnu narostl o víc než 40 minut

čtvrtek 9. dubna 2020

Meziroční nárůst TV sledovanosti v období od 11. března do 14. dubna se týká všech skupin české populace. V průměru činí 25 %, absolutně 52 minut. Vyšší nárůsty jsou vidět u ekonomicky aktivních diváků (oproti loňskému roku zaznamenala tato skupina nárůst sledovanosti o 33 %), dětí 4–14 let (37% nárůst), lidí s VŠ vzděláním (38% nárůst), v socioekonomická skupině „A“ (42% nárůst) či u mladých ve věku 15–24 let (53% nárůst).

Meziroční nárůst celkové sledovanosti v diváckých skupinách, zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

Meziroční nárůst celkové sledovanosti v diváckých skupinách, zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

-mav-