ISIC: U vysokoškoláků vede LinkedIn, u středoškoláků Instagram

středa, 29. dubna 2020, 07:30 Marketing Kateřina Straková

Studentský průkaz ISIC dokáže v Česku oslovit přes půl milionu studentů. Co v komunikaci s nimi funguje, prozrazuje Jana Valušová ze společnosti GTS Alive.

Jana Valušová, zdroj: GTS Alive

Jana Valušová, zdroj: GTS Alive

Mezinárodní studentský průkaz ISIC se postupem let stal do jisté míry symbolem studentského života. V České republice jej ke konci roku 2019 mělo 502 700 studentů, kteří jej denně využívají na více než tisícovce českých škol. Díky průkazu ISIC mohou například získat studentské jízdné, levnější vstupenky na řadu hudebních festivalů nebo využít výhodné cestovní pojištění. K půl milionu studentů je nutné přičíst ještě 21 300 učitelů, kteří se řadí k držitelům průkazů ITIC, a 72 200 držitelů průkazů ALIVE z řad sportovních svazů, asociací, kombinovaného studia a další.  

Za všemi třemi průkazy stojí společnost GTS Alive, jež spolupráci domlouvá nejen s obchodními partnery, ale také se školními zařízeními. A díky mnoha datům a průzkumům má dobrý vhled do studentovy duše již 20 let.O tom, co v komunikaci na studenty funguje, jsme hovořili s Janou Valušovou, jež se ve firmě stará o mezinárodní business development.

GTS Alive poskytuje studentům průkazy ISIC, přes které mohou čerpat slevy u různých poskytovatelů. Jak na vaši společnost konkrétně doléhá aktuální pandemická krize?

Situace samozřejmě postihla také nás, ale jsme rádi, že se tak nestalo na podzim v hlavní sezóně. V České republice dnes máme více než 1000 partnerů, u nichž mohou držitelé průkazů získat domluvené benefity. Právě na ně myslíme v současné době mnohem více.

Již delší dobu se snažíme vyrovnávat v nabídce poměr offline a online partnerů, kterých je přibližně 150. V současné chvíli tedy podporujeme partnery v digitálním prostředí a komunikujeme benefity, které mohou studenti využívat i nadále. Také připravujeme mezi studenty speciální průzkum zaměřený na to, jak je pandemie zasáhla a jak bychom jim jako ISIC společně s partnery mohli pomoci. 

Studentské průkazy ISIC nosí ve své peněžence v současnosti přes půl milionů Čechů. Co o českých studentech můžete na základě vašich dat říci? Jaké slevy nejvíce využívají?

Ze statistik, případně z výsledků našich průzkumů ISIC Awards, které děláme vždy na začátku roku, vidíme, že mezi nejoblíbenější patří slevy v restauracích či rychlém občerstvení, poté v knihkupectvích a e-shopech prodávajících elektroniku. Opomenout nesmíme ani oblast veřejné dopravy, protože dnes více něž 55 měst využívá ISIC jako doklad, s nímž mohou studenti získat slevu ve výši 75 %. Oblíbené jsou i sezónní slevy na hudební festivaly či skiareály. Z pohledu obliby poskytovatelů se na prvním místě umístilo KFC, na druhém McDonald’s a na třetím Knihy Dobrovský. Dále se do první desítky řadí mobilní operátor Vodafone se svým studentským tarifem #jetovtobě a prodejci elektroniky jako Alza, Datart či TS Bohemia. V neposlední řadě studenti rádi využívají i nabídky cestovního pojištění, které poskytujeme ve spolupráci s pojišťovnou Uniqa. 

Z pohledu obliby poskytovatelů u studentů se na prvním místě umístilo KFC, na druhém McDonald’s a na třetím Knihy Dobrovský.

Jana Valušová

Roste zájem studentů o pojištění v čase?

Ano, rok od roku nám roste počet studentů, kteří si ho pořídí. Myslím si, že je to zejména tím, že je to produkt postavený na míru jejich potřebám a pojistíme je i na skutečně extrémní sporty. Neustále se totiž studentů ptáme na jejich aktuální požadavky spojené s cestováním.  

Vidíte v chování studentů nějaké výrazné změny za uplynulých 20 let, kdy je GTS Alive na trhu? 

Co se týče slev, mají studenti dnes větší zájem o slevy v e-shopech než dřív, ale to je dáno větší nabídkou na trhu obecně. Jinak se však chování příliš nemění. Stále rádi využívají benefity v občerstvení či pro obstarávání pomůcek ke studiu.   

A pozorujete nějaké změny v jejich komunikaci? 

Změny v komunikaci jsou výrazné. Před 10 lety byly sociální sítě teprve ve svých počátcích a tehdy ještě mezi studenty vládlo nadšení ze sdílení a udržování kontaktů se svými kamarády. Dnešní situace je jiná. Pokud jde konkrétně o Facebook, míra zapojení a ochota sdílet byla dříve mnohem vyšší než teď. Z průzkumu, který jsme loni realizovali a agenturou Engage Hill, jež si všímá kromě racionálních argumentů i emocí a prožitků, vyplývá, že většina studentů má sice na Facebooku svůj profil, ale tuto sociální síť vnímá velmi negativně. Naopak největší oblibě se u univerzitních studentů těšil LinkedIn, u středoškoláků Instagram.

Navíc kromě pozitiv vystupují u sociálních sítí na povrch i jejich negativa. Zvláště u mladších dětí pozorujeme zvyšující se pocit osamělosti. Středoškoláci mají v porovnání s průměrem nižší sebevědomí a hůře zvládají stres.  

Dalším fenoménem dnešní doby jsou influenceři a youtubeři, o kterých panuje mnohem vyšší povědomí u středoškoláků než u vysokoškoláků. Registrujeme i přechod z desktopů na mobilní zařízení, což ale není záležitostí jen studentů. A napříč populací se potýkáme se snižováním délky pozornosti, přičemž u naší cílové skupiny je to zásadní.

Většina studentů má sice na Facebooku svůj profil, ale tuto sociální síť vnímá velmi negativně.

Jana Valušová

Jak se studenty komunikujete vy? Jaké kanály ke komunikaci se studenty využíváte?

Naše cílové skupiny jsou velmi různorodé a na každou funguje něco jiného. Aktuálně vydáváme průkazy na více než 1000 školách, z čehož se jedná o 52 vysokých škol, 702 středních škol a 305 základních škol. K tomu je nutné připočíst pedagogy a také rodiče žáků. Kupříkladu u středoškoláků víme, že naše sdělení nejlépe přijmou na Instagramu, u vysokoškoláků víme, že velmi dobře funguje například komunikace prostřednictvím newsletteru. Právě ty se snažíme co nejvíce personalizovat a cílit na jednotlivé skupiny nejen podle věku, ale také podle regionu a dalších kritérií. Sociální síť LinkedIn naopak oslovujeme širší veřejnost či případně partnery.

Dlouhodobě nám funguje také formát roadshow po univerzitách, tzv. ISIC tour se zásahem 30 tisíc studentů. Na začátku univerzitního roku objedeme během 15 dní 15 univerzitních kampusů, kde se snažíme oslovovat studenty v blízkosti menzy, vysvětlujeme jim benefity našeho průkazu, představujeme naše jednotlivé partnery. Máme připravené různé soutěže a za platný průkaz i balíčky.  

Naopak jsme v uplynulých letech omezili print. Zastavili jsme například vydávání našeho tištěného magazínu a tiskneme už jen pravidelné brožury s přehledem benefitů, které jsou distribuovány na školách. 

Vedle průkazů ISIC nabízíte i průkaz ALIVE pro studenty kombinovaného studia. V čem jsou tito studenti jiní než studenti denního studia?

Ať už se to týká průkazu ALIVE pro studenty kombinovaného studia, nebo ITIC pro učitele, využívanost slev se příliš neliší od standardních studentů. Nicméně držitelé průkazu ALIVE, kteří nemají běžný status studenta, si jakýchkoliv výhod více váží. Učitelé poté více uplatňují benefity v oblasti kultury, památek a knih.

Zapojujete pedagogy a školy ke komunikaci cílící na studenty? Případně při jakých příležitostech? 

Prostřednictvím škol se snažíme na studenty komunikovat zejména funkcionality průkazu. Chceme, aby si jejich držitelé uvědomili, že čerpat mohou výhody nejen z benefitní sítě, ale i z možností, které karta nabízí přímo ve škole. Dokáže otevírat třídy, lze si přes ní půjčovat knihy v knihovně či kopírovat na školní kopírce. Navíc se jedná o mezinárodní průkaz, který je jako jediný uznávaný po celém světě, a je možné ho tak uplatnit i při cestování v zahraničí.

Kolik ze spolupracujících škol využívá funkcionality ISIC karty ve svém školním systému?

Valná většina škol, s nimiž spolupracujeme, má už nějaký svůj vlastní čipový systém, v němž je průkaz ISIC více či méně integrován. Vedle toho si však už několik desítek škol pořídilo od nás i přístupový nebo docházkový systém ISIC Port, který je na průkazech ISIC přímo založený.

Jakým způsobem pracujete s komunitou pedagogů? 

Snažíme se s nimi setkávat, a to například na našem ISIC fóru, což je speciální konference pro zástupce škol, s nimiž spolupracujeme. Jednak jim tak představujeme naše novinky, jednak s nimi udržujeme kontakt na osobnější bázi.  

ISIC je dostupný v téměř 130 zemích světa. Existují mezi českými a zahraničními studenty nějaké významné rozdíly?

Rozdíly vidím především ve třech oblastech, z nichž dvě spolu úzce souvisí. Na jedné straně je to školné, na straně druhé duševní pohoda a mentální zdraví. Studenti v některých zemích, jako je Velká Británie, USA nebo Nový Zéland, jsou výrazně ovlivněni tím, že platí na univerzitě školné, na které si berou studentské půjčky. Když absolvují, jsou zatíženi značnými dluhy, což se nemálo odráží na jejich duševní pohodě a mentálním zdraví. V Indii je zase většina z 51 tisíc univerzit soukromá, takže je vysokoškolské vzdělání dostupné jen pro střední či vyšší vrstvy. V Česku této situaci naštěstí studenti čelit nemusí.  

Další oblastí, kterou pozorujeme zejména v severských zemích a Spojeném království, je zájem studentů o udržitelnost a ochranu životního prostředí. Na toto téma pořádají studenti konference, realizují průzkumy a představují různorodé projekty s pozitivním dopadem na svět. U nás jsou tyto iniciativy teprve v počátcích, ale věřím, že se zde postupně také rozvinou.

Našim partnerům z řad poskytovatelů slev nabízíme způsob, jak si budovat nejen brand obchodníka, ale i zaměstnavatele.

Jana Valušová

Kromě slev a pojištění zprostředkováváte studentům i informace o možnostech na trhu práce. Jaký je o to zájem?

Employer branding a HR oddělení podporujeme dlouhodobě. Už před osmi lety jsme spolupracovali s firmami jako ČEZ nebo Škoda Auto, které studentům nabízely speciální programy nebo pomoc s diplomovou prací. Dnes je situace jiná – mnoho firem se na studenty zaměřuje nejen jako na budoucí potenciální zaměstnance, ale berou je už při studiu na brigádu, stáže nebo částečné úvazky. V současnosti při studiu pracuje 75 % studentů magisterského studia, což dříve nebývalo. Navíc bohatší pracovní nabídka se odrazila i na požadavcích studentů, kteří chtějí za svou práci adekvátní finanční odměnu, příjemnou atmosféru, získávání praxe i možnosti osobního rozvoje.  

Našim partnerům z řad poskytovatelů slev tak nabízíme způsob, jak si budovat nejen brand obchodníka, ale i zaměstnavatele. Například u KFC či McDonald’s tak komunikujeme nejen, že se tam mohou studenti výhodně najíst, ale i jako pracovní příležitost.

Co plánujete s průkazem ISIC do budoucna?  

Aktuálně připravujeme digitální ISIC, který by měl být k dispozici tento rok. Jinak se neustále snažíme vylepšovat náš produkt, a to nejen na základě průzkumů a focus group, ale také s pomocí skupiny studentů, se kterou se chceme pravidelně potkávat a vymýšlet další nové služby a benefity. Naším cílem je být pro naše cílové skupiny co nejvíce relevantní.

Jana Valušová, Director of International Business Development společnost GTS Alive

Ve společnosti GTS Alive pracuje od roku 2013, začínala v komunikaci, postupně měla na starosti i vývoj produktů, marketing a business development. Předtím působila v americké společnosti Soutwestern Advantage. Stáže absolvovala ve skupině ZFP či v tiskovém oddělení provozně ekonomické fakulty brněnské Mendelovy univerzity.

Vystudovala ekonomii a management na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.