Jaromír Soukup předložil nabídku na MF ve výši 162,6 mil. Kč

středa, 13. května 2020, 07:40 Aktuality, Tisk MediaGuru

Jaromír Soukup předložil indikativní nabídku na vypořádací úvěr ve výši 162,555 mil. Kč pro vydavatelství Mladá fronta.

Tituly Mladé fronty

Tituly Mladé fronty

Společnost Jaromír Soukup Consulting předložila indikativní nabídku na vypořádací úvěr ve výši 162,555 mil. Kč pro vydavatelství Mladá fronta (MF). Společnosti Mladá fronta, která je v úpadku, ho chce nabídnout s podporou svého vydavatelství Empresa Media

Část z této sumy má připadnout na uspokojení zajištění části pohledávky Crane Conslutnig Investment a Toyota Financial Services Czech (celkem 18,5 mil. Kč), dalších 24 mil. Kč má připadnout na uhrazení stávajícího úvěrového financování úpadce, 20 mil. Kč by tvořil úvěrový rámec pro provozní financování úpadce a 100 mil. Kč by bylo určeno k uspokojení nezajištěných věřitelů.

„Po umožnění provedení standardního ekonomického a právního due diligence a uzavření jednoduché dohody o společném postupu s osobou s dispozičním oprávněním jsme připraveni podat závaznou nabídku," píše Jaromír Soukup v indikativní nabídce.

Společnost Mladá fronta se také ohradila ke zprávě prozatímního věřitelského výboru (PVV) a odmítla, že by jednání MF bylo nepoctivé. „Ke kontinuálnímu znehodnocení závodu Dlužníkem (tj. MF - pozn. red.) by došlo pouze v situaci, pokud by hodnota závodu v době vyhotovení stanoviska PVV byla (statisticky významně) nižší než jeho hodnota v okamžiku zjištění úpadku. PVV však neuvádí ani odhad hodnoty závodu Dlužníka ke dni úpadku ani odhad jeho hodnoty nyní – na základě čeho tedy usuzuje, že došlo k jeho znehodnocení?," uvádí ve svém vyjádření MF.

Zmiňuje zároveň, že pandemie Covid-19 negativně poznamenává celé mediální odvětví. Přesto ale zisk MF před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) byl v prvním čtvrtletí 1Q/2020 přibližně stejný jako v roce 2019. Tržby MF se loni pohybovaly na úrovni 276 mil. Kč a letos byly plánované na 294 mil. Kč. Zisk EBITDA loni představoval -22 mil. Kč a letos -2,6 mil. Kč. „Nebýt šikanózních insolvenčních návrhů na konci roku 2019, EBITDA Dlužníka vyjádřená v manažerských reportech by se v roce 2020 pohybovala okolo nuly," píše dále MF.

Dodává rovněž, že reorganizační plán v základních tezích průběžně připravoval a komunikoval s potenciálními zájemci. Mezi nimi se aktuálně objevily společnosti Empresa Media a také GES Media Asset (majitel FTV Prima).

-mav-