Aleš Zavoral: Náš region můžou být největší noviny v Česku

pondělí, 29. června 2020, 11:15 Tisk Martina Vojtěchovská

Vydavatelství A11 plánuje rozšířit lokální titul Náš region do celé republiky. Zároveň buduje vlastní distribuční síť, říká majitel Aleš Zavoral.

Aleš Zavoral, zdroj: A11

Aleš Zavoral, zdroj: A11

Do portfolia vydavatelství A11 patří odborné a lokální tituly. Vydává lokální čtrnáctideníky a měsíčníky zdarma do schránek a stojanů Náš region, Vaše 4, Vaše 5, Vaše 6, Vaše 7 a Vaše 10. V segmentu odborných časopisů je vydavatelem titulů Profi Poradenství & Finance, Profi HR, Profi Makléř & Reality, Profi Medicína, Ze Zdravotnictví, Innovation a v portfoliu má i humoristický časopis Sorry. Provozuje rovněž zpravodajské servery nasregion.cz a zezdravotnictvi.cz. O dalších plánech postupně se rozšiřujícího vydavatelství jsme mluvili s jeho majitelem Alešem Zavoralem.

Vydavatelství A11 se pohybuje na regionálním trhu a na trhu odborných časopisů. Jak byly oba tyto segmenty zasaženy koronavirovou pandemií?

Samozřejmě tak jako ostatní, velmi brutálně. Byl to šok pro všechny, přesto jsme na situaci okamžitě reagovali. Máme naštěstí zajímavé portfolio. Například B2B je stabilním segmentem. Vývoj předplatného byl pandemií poznamenán méně, pocítili jsme ho ale na odborných eventech. Na řadu konferencí, které se nemohly konat, je navázáno mediální partnerství a inzerce, a o ty jsme přišli.

V případě našich lokálních titulů stavíme na širokém spektru klientů. Když nám v normální době některý z nich vypadne, jsme schopni ho pohodlně nahradit. Nepříjemné je, že v pandemii logicky vypadly tradiční inzertně silné segmenty. Další potíž je v tom, že zrovna tyto tři měsíce se budou špatně dohánět. Jarní období březen až květen je všude velmi silné, ale letos jsme spadli v inzertních tržbách o 30-40 % oproti loňsku. Je to nepříjemné proto, že inzertně silné období nám pomáhá k marži, kterou potřebujeme na další investice a rozvoj firmy.

K čemu je chcete použít?

S titulem Náš region chceme vstoupit do dalších regionů v republice a postupně vybudovat celorepublikové pokrytí. Stavíme také vlastní distribuční síť, abychom byli schopni sami zajistit distribuci novin do schránek a stojanů. Pracujeme na tom s firmou Space4U, se kterou plánujeme vytvořit novou distribuční společnost.

Kolik stojanů díky spojení se Space 4U teď máte a kolik jich do budoucna budete k vašim záměrům potřebovat?

Společně s nově získanými stojany se dostáváme na více než 2000 distribučních míst. Disponujeme několika modely drátěných stojanů s kapacitou 500 kusů novin, ale i menšími kartonovými stojany na 100 kusů novin. Letošní léto využijeme k významnému navýšení těchto počtů, a to především v regionech, kde s počty zaostáváme. Zároveň nastavujeme přísnou kontrolu doplňování, každé místo má svůj čárový kód a každý čerstvě doplněný stojan pravidelně každý týden fotíme. Máme tak přesnou představu o tom, jak které místo vypadá a odpadá nám problém s případnými reklamacemi.

Distribuci do schránek si už někde zajišťujete sami. Jak to funguje?

Pomáhají nám starostové obcí, protože každá obec vydává nějaké své periodikum a obvykle ho roznáší lidem do schránek vlastními silami. Využíváme proto těchto osvědčených doručovatelů a daří se nám to celkem dobře. Částečně spolupracujeme i s Českou poštou, ale ta bohužel svoji roli v distribuci novin úplně nezvládá. Cílem zůstává vybudovat co nejširší vlastní distribuční síť.

Proto nově přišel na distribuci a marketing Jan Kulich?

Ano, protože Náš region už není žádným malým titulem, máme přes 30 okresních mutací a Honza nám může díky svým letitým zkušenostem z velkých vydavatelství pomoci. Naším nejbližším cílem je vstoupit na Moravu. V červenci uvádíme Náš region v Brně, kde máme díky Space4U cca 400 stojanů, přičemž na dalších distribučních místech intenzivně pracujeme. K tomu výhledově plánujeme vstoupit do dalších regionů. Náš region v Brně zavedeme jako měsíčník, ale později ho chceme vydávat jako čtrnáctideník.

S firmou Space4U plánujeme vytvořit novou distribuční společnost. Díky spojení se dostáváme na více než dva tisíce distribučních míst.

Pro každou lokalitu, ve které jste přítomni, si najímáte redaktory?

Snažíme se využít spolupráci se starosty, pomáhají nám i tipy na lidi, kteří nám z daných obcí mohou posílat zprávy. Za to jim platíme. Získáváme tak informace přímo od lidí z obcí, ve kterých žijí. Myslíme si, že lokální zpravodajství přímo z obcí na trhu čím dál více chybí. Chceme víc spolupracovat i s lokálními novinami, které byly založeny v 90. letech, ale ekonomicky je to teď pro ně velmi obtížné. Nabízíme místním vydavatelům, aby se s námi spojili a začlenili se pod značku Náš region.

Jaké je měřítko velikosti obce, která je z vašeho pohledu zajímavá pro to, abyste zde noviny distribuovali?

Snažíme se být v každé obci, kde je alespoň sto popisných čísel. Jsou obce, kam nemá smysl Náš region distribuovat, protože v nich téměř nikdo nežije. V takovém případě obvykle umístíme stojan do nejbližší obce, kam lidi jezdí například nakupovat nebo k lékaři. Kde jsme schopni distribuovat noviny do schránek, tam je doručíme. Distribuce do schránek je pro nás pořád prioritou. Je nám ale jasné, že to není možné ve všech obcích v republice. Věřím ale, že v 60 % obcí budeme brzy schopni Náš region do schránek doručit vlastními silami.

Do kolika schránek doručujete v tuto chvíli?

Ve Středočeském kraji v současnosti doručujeme do všech větších a významných obcí a dosahujeme cca 50 % pokrytí, v Libereckém, Ústeckém a Karlovarském kraji jsme na cca 30 % distribucí do schránek. Zbytek dotahujeme stojany a ostatními distribučními firmami. Ve Středočeském kraji nás trápí Nymbursko a Kolínsko a v severních Čechách Děčínsko, kde nemáme tolik pracovníků. Jdeme ale krok po kroku. Distribuce je pro nás klíčová, pokud nefunguje perfektně, noviny nejsou vidět a to se velmi rychle odrazí na inzerci, která nás živí. Regionální noviny zdarma mají podle mého názoru velkou budoucnost. Ještě lepší by byla mikroregionální úroveň, o což se také pokoušíme. Od července si otestujeme několik pilotních okresů, protože některé okresy jsou rozsáhle a je v nich prostor pro víc mutací.

Vidíte budoucnost i v papírovém vydání lokálních novin?

Jsem o tom přesvědčen. Co je psáno, to je dáno. Papír je důležitý. Leží lidem na stole, vrací se k němu, někteří si vystříhávají inzeráty, protože ne všichni mají přístup k internetu, jedno vydání si může přečíst celá rodina. Lokální zpravodajství je velmi populární, lidé mu důvěřují a inzerce je v něm vyhledávaná a žádoucí. Návštěvnost Našeho regionu na webu není špatná, třeba v březnu jsme měli podle NetMonitoru přes milión RU, ale jeho monetizace nám proti printu nepřijde tak důstojná.

Distribuce do schránek je pro nás pořád prioritou. Věřím, že v 60 % obcí budeme brzy schopni Náš region do schránek doručit vlastními silami.

Reagují inzerenti na možnost cílení v konkrétním místě?

Ano, je to de facto podstata našich novin. Chceme být v budoucnu ještě více lokální, proto budeme testovat přes léto mikroregionální lokace. Pod mikroregionem si představte cca deset obcí, které jsou velmi blízko sebe, mají například společnou školu a sdílejí spolu další klíčové služby. Ovšem podniká zde spoustu živnostníků a firem, které mají potřebu komunikovat a okresní noviny jsou pro ně již zbytečně velké a drahé.

A je tedy udržitelné financovat lokální tištěné noviny jen z reklamy?

Jiný zdroj financování nemáme. Stavíme na přímých klientech. Nemáme žádného investora, který by nám dával peníze. Více než dvě třetiny toho, co si noviny vydělají, vkládáme do dalšího rozvoje. Zatím se nám to daří a věříme, že tomu tak bude i v budoucnu.

Ptám se proto, že se mluví o tom, jestli malé lokální noviny mohou přežít.

Noviny dnes nejde dělat tak jako před 20 lety. Malé lokální noviny obvykle platí grafiky, účetní, novináře, tisk nebo auta na distribuci. Je to pro ně velmi drahé, protože prodeje novin klesají a inzerci prodávají pod cenou. Prostě jim ten mix už finančně přestává vycházet. Je vůbec malý zázrak, že ještě některé opravdu lokální noviny existují a fungují. My se snažíme náklady co nejvíce optimalizovat. Vše se snažíme dělat v co nejmenším počtu lidí a náklady detailně sledujeme, distribuce má jasně dané trasy a pravidla. A každý další nový region nám musí společné náklady zefektivnit.

Za jak dlouho jste stávající síť titulů Náš region vybudovali?

Za čtyři roky jsme Náš region rozšířili z tří mutací na 32 mutací. Celkový náklad vydavatelství je dnes přes milion výtisků. Dobře nám fungují i lokální pražské zpravodaje Vaše 1, Vaše 5, Vaše 6 atp. Nevím o moc vydavatelstvích, která by byla dnes v plusovém hospodaření. Vše platíme skutečně jen z našich výnosů. Neříkám, že se všechno daří, ale snažíme se to pořád někam posouvat. V Našem regionu vidím velkou budoucnost a pokud se nám podaří udělat celorepublikové pokrytí, abychom dokázali alespoň 60 % doručit do schránek a zbytek doplnit stojany, budeme nejsilnějšími novinami v republice.

Tato vize – tedy celorepublikové pokrytí a doručování do 60 % schránek – by mohla nastat kdy?

Chtěli jsme, aby k tomu došlo letos, ale zastavila nás pandemie. Teď musíme vážit, do jakého regionu vstoupit. Nemáme tolik peněz na to, abychom hned udělali všechno, co jsme plánovali. Musíme stále držet náklady a spouštět nové mutace tak, aby nám síť navazovala. Pokud nás čtenáři budou vyhledávat a budou nás rádi číst jako doposud, máme vyhráno.

Vybudování vlastní distribuční sítě bude něco stát. Udržíte i tak náklady pod kontrolou?

Víme, že půjde o investici v řádech milionů korun a také to, že největší investice nás teprve čekají. Na druhou stranu se nám to může rychle vrátit, protože o co budeme v regionu díky lepší distribuci silnější, o to bude inzertní výsledek lepší.

Nevím o moc vydavatelstvích, která by byla dnes v plusovém hospodaření. Vše platíme skutečně jen z našich výnosů.

Pokud jde o segment B2B, ve kterém vydáváte několik titulů a naposled jste uvedli časopis Profi Makléř & Reality, jaké zde máte plány?

Dvouměsíčník Profi Makléř & Reality jsme začali vydávat na konci loňského roku. Jarní inzertní sezóna nás kvůli koronaviru minula. Přesto si ale myslím, že časopis si bude schopen na sebe vydělat. Máme zájem rozvíjet stávající divizi medicínských titulů, kde vidíme potenciál. Proto sledujeme vývoj ve vydavatelství Mladá fronta.

Máte zájem o lékařské tituly v portfoliu Mladé fronty, která vydává ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně?

Přemýšleli jsme o tom, proběhla i nějaká jednání, ale nejsme rozhodnuti. Jednání začala ještě před pandemií a od té doby se podmínky převzetí odborných medicínských časopisů změnily. Je otázkou, jaký bude další vývoj inzerce v segmentu farmaceutických firem. Lékařské tituly nás do budoucna zajímají, ale rozhodneme se podle dalšího vývoje.

A 11 rozšiřuje titul Náš Region do dalších krajů a okresů

pondělí 27. ledna 2020